Åpningstider for serveringssteder

Ulike tidsrammer for når serveringssteder kan holde åpent gjelder for hele kommunen, i sentrum, utenfor sentrum og uteservering.

Tidsrammer for hele kommunen:

  • Kafeer, enklere serveringssteder og serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 24.00.
  • I utendørs serveringsareal utenfor bygninger som rommer et betydelig antall boliger kan det holdes åpent fra kl. 08.00 til kl. 23.00. I sommersesongen kan det holdes åpent til kl. 24.00 der det ikke medfører vesentlige problemer og er gitt egen tillatelse. Som «sommersesong» defineres i denne sammenheng
    tidsrommet fra 1. juni til 31. august.
  • Ved arrangementer for sluttede selskaper kan det holdes åpent til kl. 03.30.
  • Servering i bensinstasjoner kan foregå i bensinstasjonens åpningstid.

Tidsrammer for sentrum:

  • Restauranter, puber, barer, diskotek og lignende, kan holde åpent fra kl. 08.00 til kl. 03.30.
  • Gatekjøkken i sentrumsområder, samt i Nedre Storgate på strekningen frem til Gjetergata, kan holde døgnåpent.

Tidsrammer utenfor sentrum:

  • Restauranter og puber kan holde åpent fra kl. 08.00 til kl. 01.00.
  • Gatekjøkken kan holde åpent til kl. 24.00.

Kommunen kan, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra gjeldende åpningstidsbestemmelser for det enkelte serveringssted.

Definisjon av områder

Som «sentrum» defineres følgende områder:

Bragernes:

Området som avgrenses av Erik Børresens allé, Engene/Hauges gate, Gamle Kirkeplass og
Drammenselva. Se kart (pdf)

Strømsø:

Grønland på strekningen fram til og med nr. 60, og området som avgrenses av Strømsø torg,
Tollbugata, Langes gate og Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Se kart (pdf)

Mjøndalen:

Området defineres som Stasjonsgata, Møllergata, Nedre Tverrgate, Øvre Tverrgate, Parkveien,
Arbeidergata og Klopptjernsgata. Se kart (pdf)

Svelvik by:

Sentrum nord, Indre sentrum og i Sentrum syd avgrenset til Storgaten og arealet mellom Storgaten
og Strømmen. Se kart (pdf)

Virksomheter med fasade mot sentrums grensegater, defineres som tilhørende sentrum.