Skjenketider i Drammen

Gjelder for restauranter, barer, puber, nattklubber og andre steder med skjenkebevilling:

Skjenketiden for alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid, men skjenkingen må avsluttes senest 30 minutter før stedet skal stenge. Det kan ikke skjenkes alkoholholdig drikk lengre enn til kl. 03.00.

Definisjon av alkoholgrupper

Alkoholgruppe 1 omfatter øl, sider og rusbrus med alkoholinnhold opp til 4,7 %. Alkoholgruppe 2 omfatter øl, vin og brennevin med alkoholstyrke mellom 4,7 % og 22 %, mens alkoholgruppe 3 omfatter brennevin med alkoholstyrke mellom 22 % og 60 %.

Skjenketider fastsettes for hver enkelt bevilling. Skjenking kan skje etter følgende bestemmelser:

Skjenkestart

  • Alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan skjenkes fra kl. 10.00 i bevertningssteder i umiddelbar nærhet av boliger, ellers fra kl. 08.00.
  • Alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan først skjenkes fra kl. 13.00.

Skjenkeslutt

  • Kafeer og enklere serveringssteder, kan skjenke til kl. 23.30.
  • Restauranter, puber, barer, diskotek og lignende i sentrumsområder, kan skjenke til kl.03.00, men serveringsvirksomheter som er etablert i bygninger med et betydelig antall boliger, kan skjenke til kl. 00.30.
  • Restauranter og puber utenfor sentrumsområder, samt serveringsvirksomheter som er etablert i bygninger med et betydelig antall boliger, kan skjenke til kl. 00.30.
  • Ved arrangement for lukket selskap kan det skjenkes til senest kl. 03.00.
  • I utendørs serveringsareal utenfor bygninger som rommer et betydelig antall boliger, kan det skjenkes til kl. 22.30.

En prøveordning på en sommersesong med tidsramme til senest kl. 23.30 kan gjennomføres. Dersom prøveordningen ikke medfører vesentlige problemer, kan den, etter ny søknad, omgjøres til fast ordning for hver sommersesong resten av bevillingsperioden.

Bevillingshaver som har gjennomført prøveperiode i forrige periode uten at dette har medført vesentlige problemer, trenger ikke gjennomføre ny prøveperiode. Ved vesentlige endringer som f.eks. driver, eier, konsept eller permanent arealutvidelse må det gjennomføres en ny prøveperiode. Som «sommersesong» defineres i denne sammenhengtidsrommet fra 1. juni til 31. august.

Retningslinjer for alkoholsaker 2020-2024 (pdf)

Avsnitt 5 og 6 første ledd bokstav d om å åpne kl 12 rundt Bragernes og Strømsø torg, gjelder ikke lenger.

For definisjon av sentrumsområder, se åpningstider for serveringssteder. 

Skjenketid ved overgang til vintertid

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00. Skjenketiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 03.00 første gang den natten, og den utvides ikke med en ekstra time.

Skjenking ved overgang til sommertid

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl. 02.00 til kl. 03.00. Skjenkesteder som har skjenketid til kl. 02.00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl. 02.00. Klokken er da 03.00 etter ny tid