Permanent endring av eksisterende bevilling

Ved endringer i driften, må det søkes om det til kommunen. Det kan for eksempel være endringer av skjenketid, areal, styrer, daglig leder og lignende. I noen tilfeller kreves det ny søknad om serverings-, salgs-, eller skjenkebevilling.

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet Salgs-, serverings- og/eller skjenkebevilling - Endring. Huk av for hvilken bevilling og hvilken endring det gjelder. Det gjelder for følgende:

  • Ny styrer eller stedfortreder for salgs- eller skjenkebevillingen. Legg ved kopi av signert ansettelseskontrakt og kopi av bestått kunnskapsprøve.
  • Utvidet salgs- eller skjenketid for salgs- eller skjenkebevillingen.
  • Ny daglig leder for serveringsbevillingen. Legg ved kopi av signert ansettelseskontrakt og bestått etablererprøve.
  • Mindre endringer av eierandelene i eierselskapet. Legg ved oppdatert aksjebok som er bekreftet av revisor eller regnskapsfører.
  • Søknad om permanent utvidelse av salgs-, serverings- eller skjenkeareal sendes på epost til kommunepost@drammen.kommune.no. Legg ved målsatt tegning og godkjenning fra grunneier.

Har du kun serveringsbevilling og ønsker uteservering på kommunal grunn, må du søke om tillatelse fra Drammen kommune v/ Samferdsel, vei og parkforvaltning. 

I følgende tilfeller kreves det en ny søknad om serverings-, salgs-, eller skjenkebevilling:

  • Nytt lokale.
  • Ny bevillingshaver.
  • Endringer i eierskap eller eierstruktur. Det vil si en endring av en dominerende andel.
  • Skifte av selskapsform for eksempel fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap.

Informasjon om overdragelse og drift på tidligere eiers bevilling.