Permanent endring av eksisterende bevilling

Ved endringer i driften, må det søkes om det til kommunen. Det kan for eksempel være endringer av skjenketid, areal, styrer, daglig leder og lignende. I noen tilfeller kreves det ny søknad om serverings-, salgs-, eller skjenkebevilling.

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet (for servering og skjenk) eller elektronisk søknadsskjemaet (for salg). Huk av for «Melding om endringer hos bevillingshaver», og hva endringen gjelder. Det gjelder for følgende:

 • Utvidelse av areal innendørs eller utendørs. Legg ved målsatt tegning og godkjenning fra grunneier.
 • Har du serveringsbevilling og ønsker uteservering på kommunal grunn, må du kun søke om tillatelse fra Drammen kommune v/ Samferdsel, vei og parkforvaltning. 
 • Ny styrer eller stedfortreder for salgs- eller skjenkebevillingen. Legg ved kopi av signert ansettelseskontrakt og kopi av bestått kunnskapsprøve.
 • Utvidet salgs- eller skjenketid for salgs- eller skjenkebevillingen.
 • Ny daglig leder for serveringsbevillingen. Legg ved kopi av signert ansettelseskontrakt og bestått etablererprøve.
 • Mindre endringer av eierandelene i eierselskapet. Legg ved oppdatert aksjebok som er bekreftet av revisor eller regnskapsfører.
 • Har du serveringsbevilling og ønsker uteservering på kommunal grunn, må du kun søke om tillatelse fra Drammen kommune v/ Samferdsel, vei og parkforvaltning. Du trenger ikke sende inn søknad om endring av serveringsbevilling

I følgende tilfeller kreves det en ny søknad om serverings-, salgs-, eller skjenkebevilling:

 • Nytt lokale.
 • Ny bevillingshaver.
 • Endringer i eierskap eller eierstruktur. Det vil si en endring av en dominerende andel.
 • Skifte av selskapsform for eksempel fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap.

Informasjon om overdragelse og drift på tidligere eiers bevilling.