Overdragelse

Serverings-, salgs-, og skjenkebevillinger faller bort ved overdragelse av virksomhet, eierandeler i selskapet eller eierselskaper, eller ved skifte av selskapsform. Det må søkes om ny bevilling. Du kan drive på tidligere eiers bevilling frem til kommunen har ferdigbehandlet søknaden. Det gjelder kun i en overgangsperiode og hvis bestemte vilkår er oppfylt. For skjenkebevillinger og salgsbevillinger er overgangsperioden på tre måneder.

Serveringsvirksomhet

Det må sendes inn komplett søknad om serveringsbevilling senest innen 30 dager etter at overdragelsen ble avtalt (dato for inngått avtale). 

Salg-, eller skjenkevirksomhet

  • Det må sendes inn komplett søknad om salgsbevilling eller skjenkebevilling senest innen 30 dager etter at overdragelsen skjedde.
  • Vær oppmerksom på at du må overholde fristen for serveringsvirksomhet hvis du overtar et skjenkested, da et skjenkested alltid har både serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier. En overtagelse av leieforhold til lokaler der en servering-, salgs- eller skjenkebevilling har vært utøvd er ikke tilstrekkelig. Det må legges ved datert avtale om overdragelse, inkludert opplysning om overdragelsestidspunkt.

Dersom fristene ikke overholdes, må driften av serveringsstedet eller salgsstedet stanse inntil kommunen har ferdigbehandlet søknaden og tildelt ny bevilling.

Aktuelt regelverk