Skjenkebevilling for åpent eller lukket arrangement

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i lukket selskap eller i et åpent arrangement, må du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning må knyttes til en bestemt begivenhet. Det innebærer at det må fremstå som klart avgrenset både i tema og tidsramme. Et arrangement som ikke er en del av ordinær drift og som varer under seks dager, kan etter omstendighetene anses som en enkelt anledning. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

For et arrangement som anses som en del av ordinær drift og som varer over seks dager, må det søkes om alminnelig serverings- og skjenkebevilling.

Dette krever ikke bevilling

I utgangspunktet må alle som skal servere alkohol søke bevilling. Men du slipper å søke om bevilling når en privat person arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner. Dette kan være bryllup, fødselsdagsfeiring eller lignende.

Det er en betingelse at alkoholserveringen foregår uten betaling, og at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleien av lokalet.

Frister

Kommunen må sende søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning, til uttalelse til politiet før det kan fattes vedtak. For å få svar på søknaden i tide før arrangementet, må det søkes senest innen:

  • Fire uker (20 virkedager) for mindre arrangement (for eksempel firmafester, bryllup, jubileer og andre mer eller mindre private arrangementer.)
  • Fem uker (25 virkedager) for større arrangement (for eksempel sankthansaften, skisprinten og andre mer eller mindre offentlige arrangementer.)
  • 15. juni for større arrangementer (for eksempel festivaler og andre mer eller mindre offentlige arrangementer) som avholdes i perioden 1. august til 1. september.

I perioder med ferieavvikling (sommer, jul, påske) må man påregne lengre behandlingstid. Det anbefales i disse periodene at det søkes i god tid.

Hvem skal søke om bevilling?

Det er vertskapet for arrangementet eller selskapet som skal søke om bevilling.

Krav til søker

  • Utpekes en skjenkeansvarlig som er over 20 år.
  • Ved kjøp av alkohol via engrossalg, må det utpekes styrer og stedfortreder med bestått kunnskapsprøve og være over 20 år.
  • Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel

Hvordan søke?

Søk om skjenkebevilling for en enkelt anledning

Du må laste opp digitale vedlegg.

Vedlegg:

  • Godkjenning fra gårdeier/grunneier på at søker disponerer over lokalet/arealet.
  • Målsatt tegning av lokalet/arealet som søkes godkjent for servering av alkohol. Barer eller lignende skal være inntegnet
  • Plan for vakthold, kontroll med utskjenking
  • Kopi av bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder. Dette gjelder bare når arrangør skal kjøpe alkohol via engrossalg

Musikk utendørs etter kl. 23.00

Det opplyses om at dersom det er planlagt spilt musikk i utendørs areal etter kl. 23.00 må det innhentes tillatelse fra Drammen kommune v/Samfunnsmedisinsk avdeling, miljørettet helsevern.