Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste. Folkehelseloven pålegger kommuner å ha oversikt over positive og negative faktorer i miljøet som kan innvirke på befolkningens helse.

Ansvarsområder

Meldeplikt for virksomheter med aktivitet som kan påvirke helsen