Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste. Folkehelseloven pålegger kommuner å ha oversikt over positive og negative faktorer i miljøet som kan innvirke på befolkningens helse.

Ansvarsområder

Meldeplikt for virksomheter med aktivitet som kan påvirke helsen

kontakt miljørettet helsevern

  • Telefon: 32 04 68 83
    Faks: 32 83 88 10
    E-post: