Luftforurensning

God luftkvalitet er viktig for din helse. Utslipp fra blant annet biltrafikk, piggdekk som sliter asfalt, anleggstrafikk og boligoppvarming fører til forurensning av lufta.

På siden Luftkvalitet i Norge finner du varsling om lokal luftkvalitet for hele Norge akkurat nå, resten av dagen og i morgen. For å finne resultater for Drammen kommune, skriv inn "Drammen" eller din adresse i søkefeltet.

For målte verdier velg Målestasjoner og trykk på ønsket målestasjon i kartet. Eller du kan gå inn på følgende sider:

Utfordringer i Drammen

I Drammen kommune er det utfordringer med utslipp av svevestøv (PM10). Det er spesielt langs de mest trafikkerte veiene, i de største kryssene og ved tunnelmunningene det kan være høye konsentrasjoner. I kalde perioder vil det også være utslipp fra boligoppvarming. Det er spesielt vedfyring som kan gi høye utslipp av svevestøv.

Hva du kan gjøre for å redusere luftforurensningen

  • Kjøre mindre bil. De som kan, bør benytte hjemmekontor minst en gang i uken, kjøre kollektivt, gå eller sykle der dette er mulig.
  • Bruk piggfrie dekk. Piggfrie dekk gir omtrent samme utslipp som sommerdekk.
  • Når du fyrer med ved så bruk vedovn med ny teknologi, bruk god trekk i ovnen og tørr ved.

Tiltaksutredning

Gjeldende tiltaksutredning (fra tidligere Drammen kommune):

Det igangsettes ny tiltaksutredning for svevestøv som følge av overskridelse av øvre vurderingsterskel for PM10.

Svevestøv og helse

Folkehelseinstituttet har en nettside om luftkvalitet og helse, samt en utfyllende håndbok for uteluft.