På siden Luftkvalitet i Norge finner du varsling av lokal luftkvalitet for hele Norge akkurat nå, resten av dagen og i morgen. I tillegg finner du informasjon om luftkvalitet for der du bor

Drammen kommune er lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens Kap.7 Lokal luftkvalitet. Forskriften legger ansvar for måling, tiltak og overholdelse av grenseverdiene på kommunene.