Måling av radon i bolig, utleiebolig og barnehage/skole

Drammen kommune selger ikke radonbrikker eller mottar disse for analyse. Det anbefales å gjøre et prissøk før kjøp da prisene varierer.

Radon er en radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Radon dannes kontinuerlig fra uran som finnes naturlig i berggrunn og jordsmonn i varierende konsentrasjoner. Radongass har liten evne til å binde seg til faste stoffer, og frigjøres derfor i luften.

Radon kan derfor sive inn i bygningen gjennom sprekker og utettheter og konsentreres i inneluften. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Radon måles i becquerel pr. kubikk luft (Bq/m2).

Radon i bolig

Statens Strålevern anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt og det anbefales å utføre måling jevnlig ca. hvert 5-10 år. Les mer om måling av radon i bolig.

Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Leier du ut bolig?

Strålevernforskriften gir bindende grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 og maksimumsgrensen på 200 Bq/m3.

Byggeier må måle radon så raskt som mulig og dersom målingene viser for høye nivåer, har utleier ansvar for å utbedre dette.

Radon i skole og barnehage

Det er byggeier som har ansvar for å måle radon og gjennomføre tiltak i barnehage og skole. Leder av skole eller barnehage plikter å gi informasjon til foresatte dersom det foreligger bevis på høye radonverdier.

Radonmåling i skole og barnehage

Radonbrikker 

Drammen kommune selger ikke radonbrikker eller mottar disse for analyse. Her anbefales det å gjøre et prissøk før kjøp da prisene varierer.

De som selger radonbrikker skal også foreta analysen eller ha en avtale om dette. Mottaker av radonbrikke skal derfor sammen med radonbrikken motta returinformasjon fra selger.

Ofte mottas det en returkonvolutt ferdig frankert som skal brukes.

Slik måler du radon