Måling av radon i bolig, utleiebolig og barnehage/skole

Radon er en radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Radon dannes kontinuerlig fra uran som finnes naturlig i berggrunn og jordsmonn i varierende konsentrasjoner. Radongass har liten evne til å binde seg til faste stoffer, og frigjøres derfor i luften.

Radon kan derfor sive inn i bygningen gjennom sprekker og utettheter og konsentreres i inneluften. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Radon måles i becquerel pr. kubikk luft (Bq/m2).

Radon i bolig

Statens Strålevern anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt og det anbefales å utføre måling jevnlig ca. hvert 5-10 år. Les mer om måling av radon i bolig.

Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Leier du ut bolig?

Strålevernforskriften gir bindende grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 og maksimumsgrensen på 200 Bq/m3.

Byggeier må måle radon så raskt som mulig og dersom målingene viser for høye nivåer, har utleier ansvar for å utbedre dette.

Radon i skole og barnehage

Det er byggeier som har ansvar for å måle radon og gjennomføre tiltak i barnehage og skole. Leder av skole eller barnehage plikter å gi informasjon til foresatte dersom det foreligger bevis på høye radonverdier.

Radonmåling i skole og barnehage