Badevann

Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august.

Kart over badevannog badevannskvalitet 

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør. 

Prøveresultatet uke 25 (prøvedato 22.6.2022)

Gode badevannsresultater flere steder, spesielt i Svelvik. De mindre gode var i nedre del av skalaen, bortsett fra Åssiden elvepark, plaskedam som kan skyldes lite utskiftning av vann. Det var ganske lav vannstand i elva og plaskedammen. Fine værforhold under hele prøverunden og ingen nedbør dagen før.

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur (°C)

Badested Vannkvalitet/ Antall bakterier per 100 ml vann Temperatur °C
Åssiden elvepark, strand 200 15,6
Åssiden elvepark, plaskedam 810 16,6
Gropa 280 16
Bragernes strand ved volleyballnett 270 16,3
Holmenokken    
Strømsø strand    
Sota Fjordpark 340 16,7
Bragernes Fjordpark    
Stordammen    
Vannverksdammen    
Landfalltjern    
Klopptjern    
Blektjern    
Årbogen, Krokstadelva    
Hagatjern, Mjøndalen    
Tangen Fjordpark, Nesbygda 49 18
Skjæra, Svelvik  4 18,5
Knemstranda/Bokerøya,Svelvik 1 19,5
Stikkern, Svelvik 6 18,7
Trulsestranda, Svelvik 4 19,6
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000