Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør.

Mer informasjon om publisering av badevannsresultater for 2020 kommer i god tid før badesesongen starter.

kontakt miljørettet helsevern

  • Telefon: 32 04 68 83
    Faks: 32 83 88 10
    E-post: