Badevann

Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august.

Kart over badevann og badevannskvalitet 

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør. 

Prøveresultater uke 34 (prøvedato 24.08.22)

Det er målt god vannkvalitet ved Landfalltjern. Øvrige steder hadde «mindre gode» verdier (gul skala), men de fleste av dem i nedre del av skalaen. Unntaket er Åssiden elvepark, strand og Sota med høyest målte verdier under prøvetakingsrunden.

Dårligere vannkvalitet kan ofte forklares med at det oppholder seg en del fugler i området, som kan legge igjen ekskrementer som forurenser vannet.

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur (°C)

Badested Vannkvalitet/ Antall bakterier per 100 ml vann Temperatur °C
Åssiden elvepark, strand 130 18,7
Åssiden elvepark, plaskedam 570 18,3
Gropa 130 19,4
Bragernes strand ved volleyballnett 370 18,5
Holmenokken 500 19,4
Strømsø strand 480 19,1
Sota  570 18,7
Bragernes Fjordpark    
Stordammen    
Vannverksdammen    
Landfalltjern <1 18
Klopptjern    
Blektjern    
Årbogen, Krokstadelva    
Hagatjern, Mjøndalen    
Tangen Fjordpark, Svelvik    
Skjæra, Svelvik     
Knemstranda/Bokerøya,Svelvik    
Stikkern, Svelvik    
*Ekstraprøve-Nøstodden strand, (Glasstranda)    
Trulsestranda, Svelvik    
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000