Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør.

Prøveresultatet uke 34

Prøvedato (uke):  19.08.2020 (uke 34)

Kommentar: Dette var siste prøverunde for i år. Denne gangen var det stort sett god vannkvalitet med unntak av Åssiden elvepark plaskedam. Mange fugler i kombinasjon med lite vannutskiftning er trolig årsaken.

Tabellen viser vannkvalitet (farge)og antall bakterier pr 0,1 lite vann samt temperatur (celcius)

Badested Vannkvalitet/ Antall bakterier per 100 ml vann Temperatur oC
Åssiden elvepark, strand 14 17,1
Åssiden elvepark, plaskedam >1500

17,0

Gropa 79 17,2
Bragernes strand ved volleyballnett 100 17,4
Holmenokken 96 17,4
Strømsø strand 110 17,3
Sota Fjordpark    
Bragernes Fjordpark    
Stordammen    
Vannverksdammen    
Landfalltjern 12 17,5
Klopptjern    
Blektjern    
Årbogen, Krokstadelva    
Hagatjern, Mjøndalen    
Tangen Fjordpark, Nesbygda    
Skjæra, Svelvik     
Knemstranda/Bokerøya,Svelvik    
Stikkern, Svelvik    
Trulsestranda, Svelvik    
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000