Badevann

Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør. 

Prøveresultater uke 35 (prøvedato 30.08.23)

Denne uken har vi tatt nye vannprøver i Drammenselva og på fire badeplasser i Svelvik. Resultatene viser mindre god vannkvalitet på de fleste / alle prøvepunktene.  

Store nedbørsmengder har ført til at det fremdeles er uvanlig høy vannstand og sterke strømninger i Drammenselva. Videre er vannet i elva og Drammensfjorden fortsatt misfarget og har dårlig sikt. Bading frarådes frem til vannstanden har normalisert seg og vannet ikke lenger er misfarget og sikten er god. 

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur (°C)

Badeplasser

Kart over badeplasser

Badested Vannkvalitet/ Antall bakterier per 100 ml vann Temperatur °C
Åssiden elvepark, strand 280 14,6
Åssiden elvepark, plaskedam 220 15,3
Gropa 260 14,5
Bragernes strand ved volleyballnett 750 14,9
Gyldenløve brygge, kajakkbrygge    
Sota     
Nøstodden strand (Glasstranda)    
Stordammen    
Vannverksdammen    
Landfalltjern    
Klopptjern    
Blektjern    
Årbogen, Krokstadelva    
Hagatjern, Mjøndalen    
Tangen Fjordpark, Svelvik 230 15,5
Skjæra, Svelvik  220 15,9
Knemstranda/Bokerøya,Svelvik 170 16,8
Stikker´n, Svelvik    
Trulsestranda, Svelvik 130 15,9
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000