Badevannskvalitet

Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august. De første prøvene ble tatt i uke 23.

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør.

Prøveresultater uke 23

Tirsdag 4. juni ble det tatt prøver i Drammenselva, Landfalltjern og Klopptjern. Resultatene viser god vannkvalitet på samtlige badeplasser, med unntak av i plaskedammen i Åssiden elvepark. Her ble det målt mindre god vannkvalitet, som trolig skyldes forurensning fra (ekskrementer) fra fugler.

Tabellen nedenfor viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur (°C)

Badested Vannkvalitet/ Antall bakterier per 100 ml vann Temperatur °C
Åssiden elvepark, strand 80 13,4
Åssiden elvepark, plaskedam 200 13,5
Gropa 69 13,2
Bragernes strand ved volleyballnett 75 12,6
Gyldenløve brygge, kajakkbrygge    
Sota     
Nøstodden strand (Glasstranda)    
Stordammen    
Vannverksdammen    
Landfalltjern 2 19,6
Klopptjern 10 19
Blektjern    
Årbogen, Krokstadelva    
Hagatjern, Mjøndalen    
Tangen Fjordpark, Svelvik    
Skjæra, Svelvik     
Knemstranda/Bokerøya,Svelvik    
Stikker´n, Svelvik    
Trulsestranda, Svelvik    
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000