Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør. 

Prøveresultatet uke 34 (prøvedato 25.8.2021)

Stort sett akseptabel vannkvalitet denne gangen bortsett fra plaskedammen på Åssiden elvepark. Årsaken til dårlig vannkvalitet er trolig som tidligere fugler. Dette er siste publisering av badevannskvalitet for denne sesongen

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur (°C)

Badested Vannkvalitet/ Antall bakterier per 100 ml vann Temperatur °C
Åssiden elvepark, strand 110 17,2
Åssiden elvepark, plaskedam 1100 17,0
Gropa 190 17,7
Bragernes strand ved volleyballnett 120 17,6
Holmenokken    
Strømsø strand 320 18,3
Sota Fjordpark    
Bragernes Fjordpark    
Stordammen    
Vannverksdammen    
Landfalltjern 6 17,9
Klopptjern    
Blektjern    
Årbogen, Krokstadelva    
Hagatjern, Mjøndalen    
Tangen Fjordpark, Nesbygda    
Skjæra, Svelvik     
Knemstranda/Bokerøya,Svelvik    
Stikkern, Svelvik    
Trulsestranda, Svelvik    
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000