Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør.

Prøveresultatet uke 33

Prøvedato (uke):  12.08.2020 (uke 33)

Kommentar: God vannkvalitet i tjernene og til dels bra i elva også. Litt høyere på Åssiden plaskedam grunnet lite vann og en del ender i dammen.

Tabellen viser vannkvalitet (farge)og antall bakterier pr 0,1 lite vann samt temperatur (celcius)

Badested Vannkvalitet/ Antall bakterier per 100 ml vann Temperatur oC
Åssiden elvepark, strand 140 18,8
Åssiden elvepark, plaskedam 630

18,8

Gropa 140 18,8
Bragernes strand ved volleyballnett 160 18,8
Holmenokken    
Strømsø strand    
Sota Fjordpark    
Bragernes Fjordpark    
Stordammen 8 20,3
Vannverksdammen 8 19,3
Landfalltjern    
Klopptjern    
Blektjern    
Årbogen, Krokstadelva 2 17,5
Hagatjern, Mjøndalen 2 21,0
Tangen Fjordpark, Nesbygda    
Skjæra, Svelvik     
Knemstranda/Bokerøya,Svelvik    
Stikkern, Svelvik    
Trulsestranda, Svelvik    
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000  

kontakt miljørettet helsevern

  • Telefon: 32 04 68 83
    Faks: 32 83 88 10
    E-post: