Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør.

Prøveresultatet uke 29 (prøvedato 21.07.2021)

God vannkvalitet både i tjernene og i fjorden denne uken.

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur (°C)

Badested Vannkvalitet/ Antall bakterier per 100 ml vann Temperatur °C
Åssiden elvepark, strand 230 19,5
Åssiden elvepark, plaskedam 340 19,5
Gropa 120 19,3
Bragernes strand ved volleyballnett 130 20,0
Holmenokken    
Strømsø strand    
Sota Fjordpark 80 20,0
Bragernes Fjordpark    
Stordammen    
Vannverksdammen    
Landfalltjern    
Klopptjern    
Blektjern    
Årbogen, Krokstadelva    
Hagatjern, Mjøndalen 3 20,3
Tangen Fjordpark, Nesbygda 46 19,8
Skjæra, Svelvik  1 19,8
Knemstranda/Bokerøya,Svelvik 35 19,5
Stikkern, Svelvik 4 19,5
Trulsestranda, Svelvik 5 20,8
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000