Drammen har et rikt utvalg av av badeplasser i ferskvann, elv og fjord.

Oslofjorden.com finner du oversikt over alle badestrendene, kyststien og  badeplasser i ferskvann. Der finner du også gjestehavner.

Her er en oversikt over de mest populære badeplassene:

 • Batteriøya
 • Blindskjæra
 • Knemstranda
 • Sør Krok
 • Tangen fjordpark
 • Ulvika - Berger Brygge - Leina
 • Årbogen
 • Hagatjern
 • Nerdammen
 • Blektjern
 • Bragernes strand
 • Fjordparken
 • Gropa
 • Holmennokken
 • Hvalsdammen
 • Klopptjern
 • Landfalltjern
 • Månestranda
 • Sota fjordpark
 • Stordammen
 • Vannverksdammen
 • Åssiden elvepark

Det er avdelingen for vei, park og friluft som står for drift og vedlikehold av kommunens parker, grøntarealer og lekeplasser. Kommunale lekeplasser blir hvert år kontrollert av ekstern lekeplasskontrollør.