Innsyn salg -, servering og skjenkesaker

Søker har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, dersom annet ikke er bestemt i reglene i forvaltningsloven §§ 18 til 19.

Sakens dokumenter kan sees via innsynsportal på kommunens nettsider.

Trykk på «Avansert søk» og skriv inn «2021» i rubrikk for saksår og «saksnummer xx» i rubrikk for saksnr.

Hvis du foreløpig ikke har fått saksnummer, kan du søke på navn på bevillingshaver i rubrikk for fritekst.