Etablererprøve

Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført og bestått etablererprøven.

Bestått etablererprøve skal dokumentere at prøvetakeren har kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven. 

Om prøven

Drammen kommune avholder prøver ved Innbyggertorget på Drammen rådhus. Prøvene kan avlegges mandag, tirsdag, onsdag og fredag mellom klokken 09.00 til 15.00 og torsdager mellom klokken 10.00 til 15.00.

Påmelding til etablererprøven etter serveringsloven

  • Prøven koster kr 400,- hver gang. 
  • Prøven avlegges elektronisk. Den er en flervalgsprøve som besvares innenfor en tidsramme på 1 time og 30 minutter. Prøven består av 50 spørsmål og er bestått når 40 spørsmål er besvart korrekt.
  • Gyldig legitimasjon og kvittering for betalt gebyr må tas med når man møter fram for å avlegge prøve.
  • Prøven er på norsk. Det er ikke anledning til å bruke tolk under avleggelse av prøven.
  • Vedlegg til Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet kan brukes når prøven avlegges. Denne lånes ut fra prøvestedet.
  • For kandidater med lese- og skrivevansker kan en representant fra bevillingsmyndigheten bistå med å lese opp prøve og svaralternativene muntlig for kandidaten. Opplys om dette ved påmelding. Legeerklæring må fremlegges på prøvedagen.

Pensum

Vinn.no tilbyr læremateriell, kurs og tilgang til "test deg selv"- prøver. Vi anbefaler at du setter deg inn i pensum på forhånd.

Saksbehandling

Etter at prøven er avlagt får prøvetakeren umiddelbart beskjed om prøven er bestått/ikke bestått. 

Dersom prøven er bestått, utsteder kommunen prøvebevis. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Dersom prøven ikke er bestått, vil prøvetakeren kunne melde seg opp til ny prøve.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal avholde prøve innen to måneder etter at den har mottatt melding om at prøve ønskes avlagt.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet. Dersom prøven ikke er bestått, gis kandidaten anledning til å avlegge prøven på nytt.