Regelverk

Alle som har en bevilling er selv ansvarlig for å sette seg inn i og følge relevant regelverk

Retningslinjer for alkoholsaker for perioden 2020-2024

Den 22. september 2020 vedtok Kommunestyre nye retningslinjer for alkoholsaker for perioden 2020-2024.

Avsnitt 5 og 6 første ledd bokstav d om å åpne kl. 12.00 rundt Bragernes og Strømsø torg, gjelder ikke lenger.

Forskrift om åpningstider i serveringssteder

Den 16. desember 2020 vedtok Kommunestyret ny forskrift om åpningstider i serveringsteder.

Lovverk