Salgstider for alkohol i dagligvarebutikker

Gjelder for salg av alkohol i gruppe 1, som omfatter øl, sider og rusbrus med alkoholinnhold opp til 4,7 %.

Salgstider fastsettes for hver enkelt bevilling. Salg kan skje etter følgende bestemmelser:

Ordinære salgstider

 • Hverdager kl. 08.00 - 20.00
 • Lørdager kl. 08.00 - 18.00
 • Søndager og helligdager - ikke salg av alkohol

Særegne salgstider

 • Onsdag før skjærtorsdag kl. 08.00 - 18.00
 • Påskeaften kl. 08.00 - 16.00
 • Dagen før 1. mai - ordinære salgstider
 • 1. mai - ikke salg av alkohol
 • Dagen før 17. mai - ordinære salgstider
 • 17. mai - ikke salg av alkohol
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl. 08.00 - 20.00
 • Pinseaften kl. 08.00 - 16.00
 • Julaften kl. 08.00 - 16.00
 • Nyttårsaften kl. 08.00 - 18.00
 • Valgdagen kl. 08.00 - 20.00

Retningslinjer for alkoholsaker 2020-2024 (pdf)

Lov om helligdager og helligdagsfred