Omsetningsoppgave

Alle som har en salgs- og/ eller skjenkebevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Bevillingsgebyr for salg og skjenk av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen, på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk for inneværende år og faktisk omsatt mengde det foregående året. Dersom det foreligger avvik mellom forventet og faktisk omsetning, vil kommune foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Skjenkesteder

Skjenkesteder skal sende inn omsetningsoppgaver innen 11.03.2024.

Omsetning innrapporteres via skjemaet Omsetningsoppgave for alkohol.

Salgssteder

Salgssteder skal sende inn omsetningsoppgaver innen 11.03.2024.

Omsetning innrapporteres via skjemaet Omsetningsoppgave for alkohol.