Alle som har en salgs- og/ eller skjenkebevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Bevillingsgebyr for salg og skjenk av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen, på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk for inneværende år og faktisk omsatt mengde det foregående året. Dersom det foreligger avvik mellom forventet og faktisk omsetning, vil kommune foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Skjenkesteder

I formannskapet 16. mars ble det med bakgrunn i at serveringsbransjen er hardt rammet som følge av pandemien og smitteverntiltak, bestemt at kommunen avstår fra å kreve inn bevillingsgebyr av skjenkesteder for 2021.

Skjenkestedene trenger derfor ikke å sende inn omsetningsoppgaver.

Salgssteder

Salgssteder skal sende inn omsetningsoppgaver i løpet av 2021. Frist for innlevering var 15.08.2021.

Omsetning innrapporteres via skjemaet Omsetningsoppgave for alkohol.