Midlertidig endring av eksisterende bevilling

Har du skjenkebevilling og ønsker å utvide åpnings- og skjenketid og/ eller skjenkeareal, for eksempel i forbindelse med en enkelt anledning, må du søke om en utvidelse av skjenkebevillingen.

Frister

Kommunen må sende søknader om skjenkebevilling for midlertidige utvidelser, til uttalelse til politiet før det kan fattes vedtak. For å få svar på søknaden i tide, må det søkes senest innen:

  • Fire uker (20 virkedager) for mindre arrangement (for eksempel firmafester, bryllup, jubileer og andre mer eller mindre private arrangementer.)
  • Fem uker (25 virkedager) for større arrangement (for eksempel sankthansaften og andre mer eller mindre offentlige arrangementer.)
  • 15. juni for større arrangementer (for eksempel festivaler og andre mer eller mindre offentlige arrangementer) som avholdes i perioden 1. august til 1. september.
  • I perioder med ferieavvikling (sommer, jul, påske) må det påregnes lengre behandlingstid. Det anbefales i disse periodene at det søkes i god tid.

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske skjemaet for tilleggsinformasjon. Huk av for «annet» og skriv søknaden i kommentarfeltet. Du må laste opp digitale vedlegg. Følgende må fremgå av søknaden: 

  • Navn på bevillingshaver og sted.
  • Informasjon om i hvilken anledning utvidelsen ønskes.
  • Plan for vakthold, kontroll med utskjenking.
  • Tegning av målsatt skjenkeareal. Kun ved utvidelse av skjenkeareal.
  • Godkjenning fra grunneier som viser at bevillingssøker har råderett over skjenkearealet. Kun ved utvidelse av skjenkeareal.

Musikk utendørs etter kl. 19.00

Dersom dere skal spille musikk utendørs etter kl. 19.00, må dette meldes til Drammen kommune v/ samfunnsmedisinsk avdeling, miljørettet helsevern. Meldingen må sendes samfunnsmedisinsk avdeling senest fire uker før arrangementet skal avholdes. For mer informasjon kan miljørettet helsevern kontaktes på e-post miljorettethelsevern@drammen.kommune.no