Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Foreløpig er ikke lokalene klare. Møteplass etableres i løpet av 2020 sammen med innbyggere. Det vil også etableres tjenester i knutepunktet i løpet av 2020. Mer informasjon kommer.

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Alle de 10 kommunedelene skal ha et nærutvalg. Hvert nærutvalg består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene skal møtes fire ganger i året.

Det er fire folkevalgte i hvert nærutvalg. Her kan du se hvilke politikere som er med i nærutvalgene.

Nå rekrutteres innbyggere til nærutvalgene. Frist for å melde interesse var 10. oktober. Første uka i desember blir det bestemt hvem som får være med videre.

Lokal koordinator

Alle kommunedelene har en lokal koordinator. De skal være bindeledd mellom kommunedelen og kommunens sentrale ledelse. De er også kontaktperson for innbyggere som har noe på hjertet om sin kommunedel.

Thea Kristine Risvik Stokke er koordinator for kommunedel Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden. Sammen med lokalbefolkningen, gjennom involvering og samskaping skal hun finne frem til de gode løsningene for lokalmiljøet. Hun håper å høre fra deg!

Kontaktinformasjon:

  • E-post: 
  • Tlf: 959 46 159

Lokal koordinator Thea Kristine Risvik Stokke
Bilde: Lokal koordinator Thea Kristine Risvik Stokke.

Åpningstider

Stengt inntil videre

Besøksadresse

Lokaler foreløpig ikke avklart