Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Foreløpig er ikke lokalene klare. Møteplass etableres i løpet av våren 2020 sammen med innbyggere. Det vil også etableres tjenester i knutepunktet i løpet av 2020. Mer informasjon kommer.

Nærutvalg

Alle de 10 kommunedelene skal ha et nærutvalg som skal bestå av folkevalgte politikere, lag og foreninger, næringsliv og innbyggere i kommunedelen. Gjennom nærutvalgene skal det tilrettelegges for medvirkning og lokaldemokrati i praksis, blant annet gjennom uttalelser og arrangering av høringer. Her kan du se hvilke politikere som er med i nærutvalgene. Arbeidet med oppnevning av 8 innbyggerrepresentanter pågår nå og frem til sommeren.

Åpningstider

Stengt inntil videre

Besøksadresse

Betzy Kjelsbergs vei 263
3028 Drammen