Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Åskollen inneholder per februar 2020 følgende funksjoner:

Møteplass

  • Kafé: Stengt inntil videre. Normalt åpen kl. 11–14 mandag, onsdag, fredag og kl. 11–13 tirsdag. Torsdag stengt.

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Åpningstider

Mandag til fredag fra kl. 08 til kl. 15.

Telefon

32 04 82 00

Besøksadresse

Åskollen bo- og servicesenter, Nordbyveien 49
3038 Drammen