Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Åskollen inneholder per 25. februar 2020 følgende funksjoner:

Møteplass

  • Kafé: Stengt inntil videre. Normalt åpen kl. 11–14 mandag, onsdag, fredag og kl. 11–13 tirsdag. Torsdag stengt.

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Lokal koordinator

Alle kommunedelene har en lokal koordinator. De skal være bindeledd mellom kommunedelen og kommunens sentrale ledelse. De er også kontaktperson for innbyggere som har noe på hjertet om sin kommunedel.

Thea Kristine Risvik Stokke er koordinator for kommunedel Skoger, Åskollen og Nesbygda. Sammen med lokalbefolkningen, gjennom involvering og samskaping skal hun finne frem til de gode løsningene for lokalmiljøet. Hun håper å høre fra deg!

Kontaktinformasjon:

Lokal koordinator Thea Kristine Risvik Stokke Bilde: Lokal koordinator Thea Kristine Risvik Stokke.

Åpningstider

Stengt for besøkende. Kan treffes på telefon mellom kl. 08 og 15 mandag til fredag.

Telefon

32 04 82 00

Besøksadresse

Åskollen bo- og servicesenter, Nordbyveien 49
3038 Drammen