Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Nøkkelinformasjon

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Åskollen inneholder per 1. januar 2020 følgende tjenester og funksjoner:

  • Møteplass: Kafé

Besøksadresse

Åskollen bo- og servicesenter, Nordbyveien 49
3038 Drammen