Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Åskollen inneholder per 25. februar 2020 følgende funksjoner:

Møteplass

  • Kafé: Stengt inntil videre. Normalt åpen kl. 11–14 mandag, onsdag, fredag og kl. 11–13 tirsdag. Torsdag stengt.

Nærutvalg

Alle de 10 kommunedelene skal ha et nærutvalg som skal bestå av folkevalgte politikere, lag og foreninger, næringsliv og innbyggere i kommunedelen. Gjennom nærutvalgene skal det tilrettelegges for medvirkning og lokaldemokrati i praksis, blant annet gjennom uttalelser og arrangering av høringer. Her kan du se hvilke politikere som er med i nærutvalgene.

Etableringen av nærutvalget, inkludert rekruttering av innbyggere, er utsatt på grunn av koronapandemien. Arbeidet tas opp igjen så snart det er mulig.

Åpningstider

Stengt for besøkende. Kan treffes på telefon mellom kl. 08 og 15 mandag til fredag.

Telefon

32 04 82 00

Besøksadresse

Åskollen bo- og servicesenter, Nordbyveien 49
3038 Drammen