Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Knutepunkt Åskollen inneholder per 25. februar 2020 følgende funksjoner:

Møteplass

  • Kafé: Stengt inntil videre. Normalt åpen kl. 11–14 mandag, onsdag, fredag og kl. 11–13 tirsdag. Torsdag stengt.

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Alle de 10 kommunedelene skal ha et nærutvalg. Hvert nærutvalg består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene skal møtes fire ganger i året.

Det er fire folkevalgte i hvert nærutvalg. Her kan du se hvilke politikere som er med i nærutvalgene.

Nå rekrutteres innbyggere til nærutvalgene. Frist for å melde interesse er forlenget til 10. oktober. Opprinnelig frist var 1. oktober.

Åpningstider

Stengt for besøkende. Kan treffes på telefon mellom kl. 08 og 15 mandag til fredag.

Telefon

32 04 82 00

Besøksadresse

Åskollen bo- og servicesenter, Nordbyveien 49
3038 Drammen