Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Foreløpig er ikke lokalene klare. Møteplass etableres i løpet av våren 2020 sammen med innbyggere. Mer informasjon kommer.

Nærutvalg

Alle de 10 kommunedelene skal ha et nærutvalg som skal bestå av folkevalgte politikere, lag og foreninger, næringsliv og innbyggere i kommunedelen. Gjennom nærutvalgene skal det tilrettelegges for medvirkning og lokaldemokrati i praksis, blant annet gjennom uttalelser og arrangering av høringer. Her kan du se hvilke politikere som er med i nærutvalgene. Arbeidet med oppnevning av 8 innbyggerrepresentanter pågår nå og frem til sommeren.

Åpningstider

Stengt inntil videre

Besøksadresse

Konnerudsenteret, Pettersvollen 3
3032 Drammen