Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Nøkkelinformasjon

Hvert knutepunkt skal bygges steg for steg. Foreløpig er ikke lokalene klare. Møteplass etableres i løpet av våren 2020 sammen med innbyggere. Mer informasjon kommer.

Åpningstider

Stengt inntil videre

Besøksadresse

Konnerudsenteret, Pettersvollen 3
3032 Drammen