Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning.

Knutepunktet i Krokstadelva inneholder ikke tjenester. De vil gis i Mjøndalen. 

Nøkkelinformasjon

Møteplass etableres i løpet av våren 2020 sammen med innbyggere. Mer informasjon kommer.

Åpningstider

Stengt inntil videre

Besøksadresse

Folkets Hus, A J Horgens vei 25
3055 Krokstadelva