Knutepunkt Krokstadelva

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning.

Knutepunktet i Krokstadelva inneholder ikke tjenester. De vil gis i Mjøndalen. 

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Åpningstider

Stengt inntil videre

Besøksadresse

Folkets Hus, A J Horgens vei 25
3055 Krokstadelva