Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning.

Knutepunktet i Krokstadelva inneholder ikke tjenester. De vil gis i Mjøndalen. 

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Alle de 10 kommunedelene skal ha et nærutvalg. Hvert nærutvalg består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene skal møtes fire ganger i året.

Det er fire folkevalgte i hvert nærutvalg. Her kan du se hvilke politikere som er med i nærutvalgene.

Nå rekrutteres innbyggere til nærutvalgene. Frist for å melde interesse var 10. oktober. Første uka i desember blir det bestemt hvem som får være med videre.

Lokal koordinator

Alle kommunedelene har en lokal koordinator. De skal være bindeledd mellom kommunedelen og kommunens sentrale ledelse. De er også kontaktperson for innbyggere som har noe på hjertet om sin kommunedel.

Per-Vidar Bjerke er koordinator for kommunedel Krokstadelva og Stenseth. Sammen med lokalbefolkningen, gjennom involvering og samskaping skal han finne frem til de gode løsningene for lokalmiljøet. Han håper å høre fra deg!

Kontaktinformasjon:

  • E-post: 
  • Telefon: 988 03 758

Lokalkoordinator Per-Vidar Bjerke.
BILDE: Lokal koordinator Per-Vidar Bjerke.

Åpningstider

Stengt inntil videre

Besøksadresse

Folkets Hus, A J Horgens vei 25
3055 Krokstadelva