Vedtektene gjelder alle de kommunale barnehagene i kommunen.

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune. Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere.

Vedtekter for barnehagene er et av disse områdene. Her gjelder vedtekter for de tidligere kommunene, frem til nye foreligger.  Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.

Vedtekter