Vedtektene gjelder alle de kommunale barnehagene i kommunen.

Vedtekter fra 1. januar 2021

Betalingsbestemmelser