Vedtekter og regler

Vedtektene gjelder alle de kommunale barnehagene i kommunen.

Vedtekter fra 1. august 2022

Under opptakskriteriene punkt 6 vil Drammen kommune presisere at de eldste barna skal ha plass først, dersom det ikke er andre forhold som taler for prioritet. Dette sies ikke eksplisitt i vedtekten, men følger av saksfremlegget i den politiske saken.

Betalingsbestemmelser