Vedtekter og regler

Vedtektene gjelder alle de kommunale barnehagene i kommunen.

Vedtekter fra 15. februar 2023

Kommunedirektøren presiserer at opptak av barn vil alltid være forbundet med en viss grad av pedagogisk skjønn. Barnehagene skal, så langt det er mulig, sette sammen avdelinger med jevn fordeling av barn født i forskjellige år for å sikre at alle barna kan ha en relasjon og utvikling med barn i samme årskull. Dette sies ikke eksplisitt i vedtektene, men følger saksfremlegget i den politiske saken.

Betalingsbestemmelser