Åpningstid

Åpningstid og ferieavvikling i de kommunale barnehagene i Drammen kommune.

Åpningstid 

  • De kommunale barnehagene i Drammen kommune har åpningstid kl. 06.45 – kl. 17.00.
  • Barnehagens ledelse kan justere åpningstiden i den enkelte barnehage innenfor maksgrensen på 10 timer og 15 minutter hver dag etter innspill fra barnehagens SU, begrunnet i lokale forhold. Åpningstiden blir da gjeldende fra vedtaksdato til 30. september året etter.
  • Du finner informasjon om åpningstidene i de private barnehagene på deres hjemmesider. Se oversikt over barnehagene i Drammen.

Feriestengt

  • Barnehagene er åpne 11,5 måneder i året. I juli er barnehagene stengt i to uker.
  • Sommeren 2024 har de kommunale barnehagene stengt i uke 28 og 29, jfr. vedtekter for Drammen kommunale barnehager. Sørbyløkka barnehage og Lilleløkka barnehage har egen avtale med sykehuset Vestre Viken.
  • Barnehagene holder stengt jul- og nyttårsaften.
  • Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00.