Barnet ditt er forsikret

Kommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for barn og elever. Drammen kommune har dette.

Hvem er forsikret?

Forsikringen omfatter barn og ungdom i:

  • kommunal grunnskole
  • kommunal barnehage
  • barn i fosterhjem og besøkshjem
  • eventuelt andre grupper som kommer fram i forsikringsbeviset

Når gjelder forsikringen?

  • Innenfor skolens/barnehagens område og naturlige nærområde, under ordinær tid i skole og barnehage.
  • Under deltagelse i undervisning, friminutt, lekser og idrettsaktiviteter. Forsikringen gjelder også ved ekskursjoner, reiser, stevner og liknende som foregår under skolens og barnehagens ledelse.
  • På direkte vei til og fra skolen/barnehagen og hjemmet
  • Mens de deltar i enhver aktivitet i regi av kommunen, inkludert kommunal kulturskole og SFO.
  • Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid og dessuten på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet.
  • For fosterbarn/barn i avlastningshjem gjelder forsikringen også i fritiden, det vil si hele døgnet.

Forsikringene

Oversikt og informasjon om innholdet i forsikringene:

Ta kontakt med barnehagen og skolen om du har behov for mer informasjon, eller skjema for skademelding.