Samtykke i barnehagen

Barnehagen trenger samtykke fra foreldre i forbindelse med fotografering, film- og lydopptak, transport av barn i barnehagen og deling av foreldres kontaktinformasjon. Du gir samtykke ved å signere digitalt i Vigilo foreldreportal. Det du ikke vil gi samtykke til, lar du være å svare på.

Hvem kan samtykke?

Samtykker må besvares av begge foreldre/ foresatte, med mindre man har foreldreansvaret alene.

Dersom du ikke svarer, registrerer vi det som at du ikke har samtykket.

Samtykket gjelder til barnet slutter i barnehagen eller til du velger å trekke samtykket.

Det er frivillig å samtykke. Ønsker du ikke å samtykke, får det ikke konsekvenser for barnet eller deg som forelder.

Du/dere finner oversikt over hva du/dere skal ta stilling til å samtykke til, i Vigilo foreldreportal på internett under menypunktet Samtykker. Du kan ikke gi samtykker i Vigilo app-en.

For å samtykke haker du av “Ja“ og velger “Send“. Om du ikke sender inn Ja, betyr det Nei - altså at du ikke samtykker. Dersom du ikke vil samtykke, skal du altså ikke besvare samtykket. Du kan da klikke på samtykketeksten slik at oppdatert dato blir synlig. Da vil barnehagen/skolen se at du har lest samtykketeksten.

Du vil som forelder/ foresatt kunne se status på samtykker som medforelder/ medforesatt har tatt stilling til.

Du kan når som helst, og uten begrunnelse, trekke et samtykke.

Har du samtykket i Vigilos foreldreportal, er det også der du trekker det. Du trekker et samtykke ved å trykke på knappen “Trekk samtykke” til høyre for samtykketeksten. Samtykketeksten finner du i menyen “Samtykke” i Vigilo foreldreportal på internett.

Barnehagen får ikke et automatisk varsel om at samtykket er trukket. Du også sende en melding til barnehagen der du gjør oppmerksom på hvilket samtykke du har trukket. Dette kan du sende som en melding i Vigilo.

Dersom du ønsker å trekke samtykke til barnehagefotografering, og bildene allerede er tatt, må du kontakte fotografen for å få personopplysninger slettet fra deres systemer.

Dersom du trekker et samtykke, påvirker det ikke lovligheten av behandlingene som bygger på samtykket, før du trekker det tilbake. Trekk av samtykket har med andre ord ikke tilbakevirkende kraft.

Du blir spurt om å samtykke til

 • fotografering av barnet.  
 • at gruppebilder kan deles med foreldre og kan henges opp i barnehagen.
 • at e-post-adressen og telefonnummeret ditt videreformidles til fotograf slik at du/dere kan få tilsendt lenker til bilder. Bilder og kontaktinformasjon vil da bli lagret i fotografens datasystem.

Dersom du ønsker å trekke samtykke til barnehagefotografering, og bildene allerede er tatt, må du kontakte fotografen for å få personopplysninger slettet fra deres systemer.

Barnehagen tar bilder og film av barna i lek og aktivitet, enkeltvis og i grupper. Bildene er ment å kunne brukes slik at foreldre/foresatte, ansatte og barn kan se på bildene og snakke om det som skjer i barnehagen (eksempelvis fra bursdagsfeiring, nissefest, daglige aktiviteter, lek og turer). Bildene kan bli brukt til å henge på veggen i barnehagen, lagt ut i Vigilo sin foreldreportal, gjengitt på skriftlige planer og informasjonsskriv til foreldre/foresatte.

 • Bilder til bruk på barnehagens Facebookside vil alltid bli anonymisert.
 • Barnehagen vil be om særskilt samtykke ved deling av foto og film til bruk i samarbeide med ekstern hjelpetjeneste.
 • Barnehagen vil be om særskilt samtykke ved publisering av film og bilde i pressen.
 • Utstyr som benyttes til fotografering er kun barnehagens smarttelefoner eller nettbrett. Ansatte har ikke lov til å benytte privat utstyr til fotografering i barnehagen.

Vi gjør oppmerksom på du ikke skal dele bilder, film- eller lydopptak videre som barnehagen/skolen har delt i Vigilo. Bildene er ment som informasjon til foreldre om barns hverdag i barnehagen. Du skal derfor ikke laste ned og bruke til annet enn det de er ment til, og du skal ikke dele det videre i andre kanaler.

Foreldre/ foresatte til barn i kommunal barnehage må ta stilling til om du/dere vil gi samtykke til transport av barn i barnehagetiden. Dette omhandler transportmiddel, antall og sikring. Barnehagene følger gjeldende lovverk vedrørende sikring av barn under transport.

Personalet gis / gis ikke tillatelse til å ta barnet med i:

Bybuss uten krav om monterte setebelter (maks. 70 km/t)

Buss/ minibuss med riktig sikring etter alder, høyde og vekt

Tog/ trikk/ t- bane (ikke krav til godkjent sikkerhetsutstyr)

 • Barn skal sitte når det er mulig.

Taxi Med riktig sikring etter alder, høyde og vekt

Privat personbil med riktig sikring etter alder, høyde og vekt

 • Skal kun brukes dersom det oppstår et særlig transportbehov – som hovedregel skal privatbil ikke benyttes.
 • I forkant skal barnehagen ha utarbeidet en risikoanalyse for turen.
 • Kjøretøyet skal oppfylle alle lovmessige krav.

Denne tillatelsen / reservasjonen gjelder så lenge barnet går i barnehagen, eller inntil det gis annen skriftlig beskjed.

Noen av barnehagene deltar på tilbud om vanntilvenning i regi av lokale svømmeklubber. Dette tilbudet gis til de eldste barna i barnehagen. Vanntilvenning ledes av personell med livredningskompetanse.

I henhold til nasjonal beredskapsplan er utdeling av jodtabletter til barna i barnehagen et tiltak etter en evt. atomhendelse.

Les informasjon om jodtabletter på Helsenorge sin nettside.

Barnehagen deler liste med kontaktinformasjon til andre barn og foreldre/ foresatte på avdelingen.