Vigilo - kommunikasjon mellom hjem og barnehage

De kommunale barnehagene i Drammen bruker en digital løsning for å kommunisere med foresatte. Løsningen heter Vigilo.

Bruk Vigilo til å

  • Gi barnehagen beskjed om at barnet ikke kommer på barnehagen/er syk.
  • Se fraværsoversikt over eget barn
  • Svare, endre eller trekke samtykker
  • Kommunisere mellom det enkelte hjem og barnehage. Foresatte kan ikke kommunisere med hverandre.
  • Søke om barnehageplass
  • Endre plasstype/størrelse
  • Si opp barnehageplassen 

Nettside

Velg "Logg inn OAS"

Velg din kommune (Drammen)

Logg inn med ID-porten

App

Vær obs på at det finnes flere apper som heter Vigilo (gamle versjoner). Se derfor etter rett logo som ser slik ut:

Vigilo app