Når bør syke barn holdes hjemme fra barnehagen?

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner og ha rutiner for når syke barn bør holdes hjemme. Her er noen råd fra Folkehelseinstituttet.

  • Barn med feber bør holdes hjemme fra barnehagen. Barn kan gå i barnehagen når de er feberfrie og friske nok til å delta i normale aktiviteter i barnehagen.
  • Har barnet ditt diaré, oppkast og ulike typer diagnoser av mage-/tarminfeksjoner, bør barnet være hjemme i to dager etter at symptomene tar slutt.
  • Ved utbrudd som lus, barnemark, ringorm, skabb, kan barnet gå i barnehagen når behandlingen er satt i gang.
  • Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.
  • Ved kroniske blodbårne sykdommer som hepatitt B, C og Hiv/Aids kontaktes kommunens smittevernoverlege.

I tillegg får barnehagene råd og veiledning fra kommunens smittevernoverlege.

Les mer om Folkehelseinstituttets faglige råd om smittevern i barnehager.

Dersom barn trenger medisiner i barnehagen, har Drammen kommune en egen rutine vedrørende medisinering i barnehagen.