Privat hjemmeundervisning

Privat hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv underviser sine egne barn.

Regler 

 • Opplæringsloven gir foreldre rett til å undervise egne barn.
 • Undervisning som gis hjemme skal være tilsvarende undervisning som gis på skolen.
 • Elevens rett til spesialundervisning, vurdering og gratis skolemateriell bortfaller.
 • Eleven får ikke vitnemål med karakterer.
 • Privat hjemmeundervisning krever ikke forhåndsgodkjenning. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Foreldre må melde fra i god tid til skolen før de starter opp med undervisning av egne barn. Det er fordi det er viktig å planlegge det faglige innholdet og tilsynet før hjemmeundervisningen starter.

Tilsyn med undervisningen

Rektor har delegert ansvar for å føre tilsyn med privat hjemmeundervisning. Det betyr at en ansatt ved skolen vil komme hjem til familien jevnlig, for å se og vurdere hvordan hjemmeundervisningen foregår. 

Tilsynet kan inneholde:

 • Kartleggingsprøver
 • Samtale/muntlige prøver
 • Skriftlige prøver i aktuelle fag/fagområder
 • Vurdering av ulike elevarbeider
 • Samtale med foresatte
 • Innkalling til særskilte prøver

Skolen skal skrive rapport til foreldrene fra tilsynet. 

Samarbeid skole - hjem

 • Hjemmeundervisning og tilsyn krever et godt samarbeid
 • Dersom skolen ikke får gjennomført tilsyn på en forsvarlig måte, eller kommer til at hjemmeundervisningen ikke oppfyller betingelsene for undervisningen, skal det fattes vedtak om at barnet skal gå i ordinær skole.