Personvern i skolen

Regler for personvern for elever i skolen.

Hva er personvern?

Personvern handler om retten til å bestemme over egne opplysninger. Skolene har mye informasjon om hver enkelt elev, og en egen lov regulerer hvilken informasjon skolene kan dele med andre.

Hvilke regler gjelder?

Datatilsynet har laget gode veiledere som skolene følger. I lenkene under kan du lese om noen viktige regler for personvern i skolen.

Film, bilder og presse

Kontaktinformasjon

Internett

Andre områder

Datatilsynet har laget veiledere for flere områder enn de som er nevnt over. Ønsker du å vite mer?