Skolekretser

Skolekretsene er vedtatt i en lokal forskrift for kommunen. Du kan bruke kommunens digitale kart over skolekretser til å finne ut av hvilke adresser som tilhører den enkelte skole. Det er elevens folkeregistrerte adresse som avgjør hvilken skole eleven tilhører.

Skolekretser

Barneskoler

Drammen kommune har i hovedsak faste skolekretsgrenser mellom barneskolene, men for noen områder i kommunen er det valgfri skoletilhørighet mellom skoler. Valgfri skoletilhørighet gjelder for:

 • områdene med skoletilhørighet til Tangen og Tømmerås barneskoler.
 • enkelte områder innenfor skolekretsene til Krokstad og Stenseth barneskoler.
 • et mindre område innenfor skolekretsen til Åsen og Mjøndalen barneskoler.

Ungdomsskoler

Alle elever fra en barneskole begynner på samme ungdomsskole.

 • På Killingrud ungdomsskole går elever fra Solberg barneskole
 • På Eknes ungdomsskole går elever fra Stenseth og Krokstad barneskoler
 • På Veiavangen ungdomsskole går elever fra Åsen, Mjøndalen og Steinberg barneskoler
 • På Svensedammen ungdomsskole går elever fra Konnerud, Hallermoen og Vestbygda barneskoler
 • På Galterud ungdomsskole går elever fra Skoger og Fjell barneskoler
 • På Kjøsterud ungdomsskole går elever fra Åssiden og Aronsløkka barneskoler.
 • På Børresen ungdomsskole går elever fra Øren og Bragernes barneskoler
 • På Gulskogen ungdomsskole går elever fra Gulskogen og Rødskog barneskole
 • På Svelvik ungdomsskole går elever fra Tangen og Tømmerås barneskole
 • På Marienlyst ungdomsskole går elever fra Åskollen, Danvik og Brandengen barneskole.

Digitalt kart

Drammen voksenopplæring og private skoler i kommunen er ikke med i dette kartgrunnlaget. Du finner informasjon om disse opplæringstilbudene på deres hjemmesider.

Slik bruker du digitalt kart:

 1. Klikk på lenken over. Kartet åpner seg på ny side. Anbefalt nettleser er Microsoft Edge, men andre nettlesere kan også brukes.
 2. Bruk søkefeltet i løsningen til å skrive inn skolenavn, adresse eller skolekrets. Kartet finner riktig posisjon.
 3. Klikk på et vilkårlig sted i kartet, og du får opp et "popup-vindu" som viser tilhørighet til barneskole eller ungdomsskole. Klikk på pil til høyre i "popup-vindu" for mer informasjon om stedet.
 4. Klikk på en bolig i kartet, og du får opp et "popup-vindu" som viser nøyaktig adresse. Klikk på pil til høyre i "popup-vindu" for mer informasjon om hvilke skolekretser boligen tilhører.
 5. Klikk på merket i kartet som viser skoler (grønn er barneskole, gul er ungdomsskole). Du får opp et "popup-vindu" som viser kontaktinformasjon til skolen.
 6. For områder eller boliger der det er valgfri skoletilhørighet mellom to barneskoler kommer dette frem i "popup-vinduet".
 7. Du kan zoome inn og ut i kartet slik du ønsker ved å benytte tegnet for pluss eller minus øverst til venstre i kartet.
 8. Du finner forklaring av tegn og farger som brukes i kartet ved å klikke på ikonet som ligner en liste nederst til venstre i kartet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med nærskolen om du har spørsmål.