Skolekretser

Skolekretser viser skoletilhørighet for elever i grunnskolen. Du kan bruke kommunens digitale kart over skolekretser til å finne ut av hvilken adresse som sokner til hvilken barneskole eller ungdomsskole. Det er elevens folkeregistrerte adresse som avgjør hvilken skole eleven tilhører.

Skolekretser

Barneskoler

Drammen kommune har i hovedsak faste skolekretsgrenser mellom barneskolene, men for noen områder i kommunen er det valgfri skoletilhørighet mellom skoler. Valgfri skoletilhørighet gjelder for:

 • områdene med skoletilhørighet til Tangen og Tømmerås barneskoler.
 • enkelte områder innenfor skolekretsene til Krokstad og Stenseth barneskoler.
 • et mindre område innenfor skolekretsen til Åsen og Mjøndalen barneskoler.

Ungdomsskoler

Alle elever fra en barneskole begynner på samme ungdomsskole.

 • På Killingrud ungdomsskole går elever fra Solberg barneskole
 • På Eknes ungdomsskole går elever fra Stenseth og Krokstad barneskoler
 • På Veiavangen ungdomsskole går elever fra Åsen, Mjøndalen og Steinberg barneskoler
 • På Svensedammen ungdomsskole går elever fra Konnerud, Hallermoen og Vestbygda barneskoler
 • På Galterud ungdomsskole går elever fra Skoger og Fjell barneskoler
 • På Kjøsterud ungdomsskole går elever fra Åssiden og Aronsløkka barneskoler.
 • På Børresen ungdomsskole går elever fra Øren og Bragernes barneskoler
 • På Gulskogen ungdomsskole går elever fra Gulskogen og Rødskog barneskole
 • På Svelvik ungdomsskole går elever fra Tangen og Tømmerås barneskole
 • På Marienlyst ungdomsskole går elever fra Åskollen, Danvik og Brandengen barneskole.

Elever på Åskollen barneskole

Marienlyst ungdomsskole har begrenset kapasitet, og som følge av dette har elevene fra Åskollen vekselvis begynt på Marienlyst og Galterud ungdomsskoler. 

Kommunestyret besluttet i juni 2023 at «Elevene fra Åskollen skal gå på Marienlyst". Det settes derfor opp modulbygg ved Marienlyst våren 2024. Fra skoleåret 2024-2025 skal alle elevene fra Åskollen barneskole gå på Marienlyst ungdomsskole. 

Digitalt kart

Drammen voksenopplæring og private skoler i kommunen er ikke med i dette kartgrunnlaget. Du finner informasjon om disse opplæringstilbudene på deres hjemmesider.

Slik bruker du digitalt kart:

 1. Klikk på lenken over. Kartet åpner seg på ny side. Anbefalt nettleser er Microsoft Edge, men andre nettlesere kan også brukes.
 2. Bruk søkefeltet i løsningen til å skrive inn skolenavn, adresse eller skolekrets. Kartet finner riktig posisjon.
 3. Klikk på et vilkårlig sted i kartet, og du får opp et "popup-vindu" som viser tilhørighet til barneskole eller ungdomsskole. Klikk på pil til høyre i "popup-vindu" for mer informasjon om stedet.
 4. Klikk på en bolig i kartet, og du får opp et "popup-vindu" som viser nøyaktig adresse. Klikk på pil til høyre i "popup-vindu" for mer informasjon om hvilke skolekretser boligen tilhører.
 5. Klikk på merket i kartet som viser skoler (grønn er barneskole, gul er ungdomsskole). Du får opp et "popup-vindu" som viser kontaktinformasjon til skolen.
 6. For områder eller boliger der det er valgfri skoletilhørighet mellom to barneskoler kommer dette frem i "popup-vinduet".
 7. Du kan zoome inn og ut i kartet slik du ønsker ved å benytte tegnet for pluss eller minus øverst til venstre i kartet.
 8. Du finner forklaring av tegn og farger som brukes i kartet ved å klikke på ikonet som ligner en liste nederst til venstre i kartet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med nærskolen om du har spørsmål.