Hjelp til elever og familier

Skolene samarbeider med andre tjenester i kommunen for å kunne tilrettelegge på best mulig måte for den enkelte elev.

Barn, unge og familier kan i ulike faser i livet ha behov for ekstra faglige råd og støtte. Kommunen har derfor flere tjenester for innbyggerne. 

På denne siden får du en oversikt over noen av tjenestetilbudene. 

Skolens samarbeidspartnere

Skolene samarbeider med andre tjenester i kommunen for å kunne tilrettelegge for et godt opplæringsløp. Dersom samarbeidet gjelder enkeltelever er alltid foreldrene en del av samarbeidet. Tre av samarbeidspartnerne til skolen er:

Foreldre kan også ta direkte kontakt med disse tjenestene uten at skolen er involvert.

Kommunale lavterskeltilbud 

I tillegg til PPT, helsesykepleiere og barneverntjenesten kan barn, unge og deres familier ta direkte kontakt med andre forebyggende tjenester i kommunen.

Forebyggende tjenester er lavterskeltilbud. Det betyr at innbyggere selv kan ta kontakt med tjenestene for en uforpliktende samtale, eller for å få råd eller oppfølging. 

For å finne ut mer om de ulike tilbudene bruker du lenkene i listen under.

Er det vanskelig å finne frem til informasjon? 

Kommunen har samlet informasjon om det som mange kanskje lurer på eller trenger hjelp til. Det kan for eksempel være spørsmål om helse, utdanning, identitet, skolevegring, rus, å være pårørende, jobb eller hvor du kan låne utstyr. 

Nasjonale hjelpetjenester for barn og unge