Ny som elev

Er du ny i Drammen, og har et barn som skal begynne på en av skolene i kommunen? Eller har du kanskje et barn som skal begynne på 1.trinn? På denne siden finner du nyttig informasjon om Drammensskolen.

Velkommen!

Drammen kommune har 32 skoler. Det er 21 barneskoler, ni ungdomsskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og en skole for elever på 1.- 10. trinn med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker barn, unge og foresatte velkommen til Drammensskolen!

På denne siden finner du nyttig informasjon som ny elev i grunnskolen i kommunen.