Sommerskolen

Sommerskolen er et gratis tilbud til elever i Drammen kommune som går på 4.-7.trinn.

Sist endret:

Restplasser sommerskolen 2024

Restplasser til årets sommerskole er lagt ut. Det er mulig å søke fra tirsdag 14. mai kl. 15. NB! Her er det førstemann til mølla som gjelder.

Om sommerskolen

Drammen kommune arrangerer sommerskole i tre uker i 2024, med aktiviteter på ulike steder i kommunen. Det vil være aktivitetstilbud i uke 26, 27 og 32.

Målsettingen med tilbudet er å bidra til læringsglede, mestring og opplevelser i et aktivt og trygt læringsmiljø. 

Søknadsfristen var 17.april, og plasser er nå tildelt. Det vil bli lagt ut informasjon om restplasser mandag 6. mai på sommerskolens kursportal

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte oss på sommerskolen@drammen.kommune.no