Sommerskolen

Sommerskolen er et gratis tilbud til elever i Drammen kommune som går på 4.-7.trinn.

Sist endret:

Sommerskolen 2024

Drammen kommune arrangerer sommerskole i tre uker i 2024, med aktiviteter på ulike steder i kommunen. Det vil være aktivitetstilbud i uke 26, 27 og 32.

Målsettingen med tilbudet er å bidra til læringsglede, mestring og opplevelser i et aktivt og trygt læringsmiljø. 

Årets aktivitetstilbud

  • Du finner informasjon om de ulike aktivitetstilbudet på sommerskolens kursportal.
  • Det er mulig å søke plass fra 26.mars og frem til søknadsfristen som er 17.april.  

Slik søker du

Her må du først registrere en bruker i søknadsportalen og deretter registrere barnet du søker for. Har du hatt barn på sommerskolen tidligere, kan du bruke din e-postadresse til å logge på med.  

Det er mulig å søke på inntil tre kurs per barn, i prioritert rekkefølge. Fordeling av plasser skjer gjennom loddtrekning. Du får svar på om du har fått plass eller ikke i slutten av april. Du kan endre søknaden din før fristen. Når trekning er gjort vil du motta en e-post. Det er derfor viktig at du legger inn en korrekt e-postadresse. Du kan også se på “Min side” i søknadsportalen om barnet har fått plass eller ikke.

Grupper

Gruppene blir satt sammen på tvers av skoler og trinn og gir barna mulighet til å bli kjent med andre barn og få nye venner. Sommerskolen har ikke kapasitet til å tilrettelegge for at søkere får plass sammen med en venn eller venninne. Tilbudet gjelder kun elever bosatt i Drammen kommune.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte oss på sommerskolen@drammen.kommune.no