Skolestart 1. trinn

Alle barn som er født i 2018 og som bor i Drammen kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen i august 2024.

Hvilken skole skal barnet gå på?

Foreldre skal ikke søke kommunen om skoleplass for barnet.

Drammen kommune tildeler skoleplass ut fra hvilken folkeregistrert adresse barnet har. Det er derfor viktig at foreldre sjekker at folkeregisteret har korrekte data om familien. Meld fra til folkeregisteret om adressen er feil.

Du kan selv finne ut hvilken skolekrets barnet ditt tilhører ved å bruke kommunens digitale kart over skolekretser. Slik bruker du kartet:

Finn ut hvilken skole barnet ditt skal begynne på i vårt digitale kart.

  1. Skriv inn adressen dere bor på, i feltet øverst til venstre
  2. Klikk på forstørrelsesglasset 
  3. Kart over området skal nå være synlig.
  4. Klikk på prikken som viser hvor du bor. Du får nå opp et lite felt med hvilken skolekrets dere bor i.

Tidsplan

Tidsperiode Aktivitet
Januar Kommunen henter ut data fra folkeregisteret for alle barn som skal begynne på skolen. Arbeid med skoletildeling pågår.
Februar 

I slutten av februar sender kommunen ut et forhåndsvarsel til barn som skal begynne på skolen til høsten. Forhåndsvarselet inneholder generell informasjon om skolestart, og regler for skoleplassering. Brevet inneholder også en foreløpig beskjed om hvilken skole barnet får plass på.  

Mars Skolene sender ut enkeltvedtak om hvilken skole barnet skal begynne på. Foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket innen tre uker etter at de har mottatt vedtaket. 
Mai/juni Skolene sender ut brev til alle som skal begynne på 1. trinn på skolen. Brevet inneholder informasjon om skolestart. 
August Skolestart på 1. trinn

Nyttig informasjon til skolestart

På hjemmesiden til Drammen kommune ligger det mye informasjon til foresatte med barn i grunnskolen. Les mer om blant annet:

Ny i Drammen?

Har du flyttet til kommunen, og har barn som skal begynne på skolen? Da må du: