Svømming

Svømming, selvberging og livredning er en del av opplæringen i kroppsøving.

Mål for opplæringen

Vann innbyr til aktivitet og glede. Opplæringen i svømming har som mål at eleven lærer seg teori og praktiske ferdigheter innen svømming, selvberging og livredning. Det skal bidra til at eleven trygt kan ta del i fritidsaktiviteter i, ved og på vann. Organiseringen ivaretar kompetansemålene i læreplanene, og legger til grunne anbefalinger for opplæringen fra Norges Svømmeforbud.

Tre badeanlegg

Det er tre badeanlegg i Drammen kommune som brukes til opplæring i svømming; Drammensbadet, Eknesbadet og Svelvikbadet. Drammensbadet ligger på Marienlyst på Strømsø og Eknesbadet ligger i Krokstadelva like ved Eknes ungdomsskole. Svelvikbadet er en del av Svelvik ungdomsskole.

Timefordeling på ulike trinn

  • 2.trinn: 6 timer med tilvenning i vann.
  • 3.trinn: 6 timer med tilvenning og bevegelse i vann.
  • 4.trinn: Bevegelse i vann og ferdighetsprøve i svømming.
  • 5.trinn: 6 timer med svømmearter, med fokus på rygg og crawl.
  • 6.trinn: Opplæring for elever som ikke er svømmedyktige.
  • 9.trinn: Minimum 3 timer

På ungdomstrinnet skal det også gjennomføres livredning i vann ute i naturen. I tillegg kan flere av kompetansemålene på ungdomstrinnet læres utenfor basseng.

Svømming for minoritetselever og elever i velkomstklasser

Det tilbys ordinær opplæring i svømming for elevene i velkomstklassene. Det gis i tillegg tilbud om ekstra opplæring i svømming for elever i velkomstklasser, både i skolen høstferie og vinterferie.