Leksehjelp

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen.

Hva er leksehjelp?

  • Skal gi eleven hjelp med skolearbeidet
  • Gis på enkelte trinn og dager etter skoletid
  • Frivillig tilbud til elevene
  • Organiseres og gjennomføres av ansatte på skolen
  • Er ikke en del av opplæringen til eleven
  • Gratis tilbud

Organisering

Tilbudet om leksehjelp kan fordeles fritt på 1.-10. årstrinn. Kommunene velger selv hvordan tilbudet organiseres.  

I Drammen kommune er tilbudet om leksehjelp lagt til ulike trinn på skolene. Ta kontakt med nærskolen om du trenger informasjon om tilbudet om leksehjelp ved skolen.