Nyankomne elever og velkomstklasser

Alle elever som bor i Norge har rett og plikt til offentlig grunnskoleopplæring. Er du ny i Drammen, mellom 7 og 15 år og ikke kan norsk? Da kan få tilbud om opplæring i velkomstklasser.

Rett til opplæring

Om det er sannsynlig at et barn eller ungdom i alderen 7-15 år skal være i Norge mer enn 3 måneder, har eleven rett til å gå på skolen. Retten skal oppfylles så snart som mulig senes innen tre måneder. (jmf. opplæringsloven §2.1).

Velkomstklasser

For elever som er nyankomne til Norge og ikke snakker norsk slik at de har mulighet til å følge ordinær undervisning, har Drammen kommune organisert et tilbud i velkomstklasser for elever fra 2. – 10. trinn. Det er tre barneskoler og to ungdomsskoler som har et slikt tilbud. Dette er Tangen, Brandengen og Solberg barneskole, og Marienlyst og Eknes ungdomsskoler.

Ta kontakt med nærskolen

Alle nye elever som flytter til Drammen, også elever som nylig har kommet til Norge, skal først ta kontakt med sin nærskole. Nærskolen finner du ved å bruke kommunens digitale kart for skolekretser.

Nærskolen vil gi informasjon til familien om skoletilbudet i kommunen, og det er nærskolen som tar kontakt med velkomstskolen. Familien vil da sammen med nærskolen vurdere tilbudet i velkomstklassen.

Elever som går i 1. klasse starter opp i ordinær undervisning, og har ikke tilbud om velkomstklasse.