Kunngjøringer og høringer

Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

Slik sender du høringssvar

Høringssvarene sender du til:

  • E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Husk å merke innspillet ditt riktig. Hvilke ord du skal merke finner du på nettsida for den enkelte høring i lista under:

Høring: Forslag til mobilreglement i skolen

Forslag til mobilreglement i Drammensskolen er nå på høring. Alle kan delta i høringen. Kommunen vil gjerne høre om du er enig eller uenig i reglene, eller om du har forslag til endringer.

Sist endret:

Detaljregulering med konsekvensutredning for Nedre Strandgate 80 - Varsel om oppstart, forhandlinger om utbyggingsavtale og høring av planprogram

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at MAD OSLO AS, på vegne av AG Eiendomsinvest AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Nedre Strandgate 80. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9, vedtok formannskapet den 28. november 2023 å legge forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Sist endret:

Detaljregulering (med konsekvensutredning) for Tomtegata 36 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale og høring av planprogram

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at LPO Arkitekter AS, på vegne av Scala CC Drammen AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Tomtegata 36. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Forslag til planprogram ble behandlet i Formannskapet 29.08.2023 og vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn.

Sist endret: