Utbyggingsavtale for Dalenveien 32 – kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 13.02.2024 vedtatt utbyggingsavtale for Dalenveien 32 i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

Det er inngått utbyggingsavtale Sollibergene Utvikling AS som er utbygger av Dalenveien 32 på Konnerud i Drammen. Formålet med utbyggingsavtalen er å avklare byggherre- og finansieringsansvar for følgende tiltak, som detaljreguleringen stiller rekkefølgekrav om. Utbygger skal opparbeide av ny vannledning til området, nytt fortau langs utbyggingsområdet og nytt fortau langs Dalenveien og Verksveien fra utbyggingsområdet og frem til Stubberudveien.