Høring – Ny alkoholpolitisk handlingsplan for 2024-2028 og forskrift om åpningstider for Drammen kommune

Nytt kommunestyre skal etter alkoholloven § 1-7d vedta en ny alkoholpolitisk handlingsplan for Drammen kommune for 2024-2028. Det er videre foreslått å vedta en ny åpningstidsforskrift, for å samle alle bestemmelser om åpningstider for serverings- og skjenkesteder og ølsalg i butikk i kommunen i én forskrift.

Se utkastene til handlingsplan og forskrift, med saksfremlegg med bakgrunn og begrunnelse for forslagene.

Delta i høringen

  • Høringsfristen er 02.05.2024.

Send høringssvar enten på e-post eller post til:

Høringssvar merkes: Høringssvar, sak 23/41282.
 
Handlingsplanen og forskriften skal etter planen vedtas av kommunestyret før sommeren 2024.