Nabomøte for kvartal B62 14. mars klokken 17

Birk & Co inviterer til nabomøte 2 for planleggingen av kvartalet Nedre Storgate, Sundgata, Engene og Gjetergata - også kalt kvartal B62.

I møtet blir spørsmålene som de samlet inn på forrige nærutvalgsmøte besvart, og de presenterer oppdatert planforslag. 

Tid: Torsdag 14. mars klokken 17.00
Sted: Direktørboligen, Sundgata 6, 3015 Drammen

Agenda:

  • Gjennomgang svar på innsamlede spørsmål
  • Gjennomgang av oppdatert planforslag
  • Medvirkning: spørsmål og tilbakemeldinger

Vel møtt!