Lokal høring av kvalitetsplanen for helhetlig læringsløp

Kvalitetsplanen for helhetlig læringsløp for barnehager og grunnskoler i Drammen er nå på høring. Høringsfrist er 1. mai 2024.

Hvilken plan er dette?

  • Kvalitetsplanen gir retning for arbeidet i kommunale barnehager og skoler.
  • Kvalitetsplanen er handlingsplanen til temaplan for oppvekst og læringsløp, og konkretiserer satsingene fra temaplanen med tiltak.
  • Tiltak i kvalitetsplanen har en tidshorisont på seks år. 
  • Kvalitetsplanen består av to hoveddeler. I første del forklares rammeverket og ambisjonene for kvalitetsarbeidet i barnehager og skoler. I andre del presenteres fire ambisjoner for barnehage, og fire for skole.

Delta på høringen:

Send høringssvar til: