Lokal høring om målform i skolen

Valg av målform i Drammensskolen er nå på høring. Alle kan delta i høringen.

Valg av målform

Ny opplæringslov trer i kraft 01.08.2024. Kommunene må vedta hvilket skriftspråk som skal benyttes i opplæringen. Kommunene kan velge om de vil benytte bokmål eller nynorsk som skriftsspråk. 

Kommunedirektøren anbefaler at Drammen kommune bruker bokmål som hovedmål ved alle skolene i Drammen, og vil gjerne høre om du gir din støtte til dette eller ikke. 

Delta på høringen

  • Høringsfrist: 30.04.2024

Send høringssvar enten på e-post eller post til:

Høringssvar merkes: "Høringssvar, valg av målform. Sak 24/09829."

Skriv også hvem høringssvaret er fra (privatperson, gruppe, organisasjon). Det er viktig å ikke dele personsensitive opplysninger om deg selv eller andre i høringssvaret.

Vil du vite mer?

Les den politiske saken om valg av målform  (automatisk nedlastning av word-dokument)

Kommunedirektøren vil lese og vurdere alle høringssvar som kommer inn. Endelig forslag til regler legges frem til politisk behandling i løpet av våren. Høringssvarene vil i sin helhet følge med saken til sluttbehandling.