Nedre Eik gård

Nedre Eik Gård er et rus- og medikamentfritt rehabiliteringstilbud for rusavhengige med oppstart høsten 2021.

Nedre Eik gård ligger idyllisk til i Svelvik i Drammen kommune. Svelvik er blant annet kjent for fruktdyrking og midt i et levende kulturlandskap ligger Nedre Eik gård. Gården eies av Drammen kommune.

I landlige omgivelser vil man bo på gården og delta i daglige gjøremål rundt driften. Du som beboer skal ta del i utvikling av Nedre Eik gård, hvilke prosjekter som startes opp og aktiviteter på gården. Det kan bli både produksjon av saft og syltetøy, vedproduksjon, hønsehold og andre arbeidsaktiviteter.

Fire virkningsfulle elementer

På Nedre Eik Gård vil vi tilby rehabilitering med fire virkningsfulle elementer: Tid, mentor, fellesskap og kvalifisering. Med støtte fra personer med egenerfaring fra rus vil vi i fellesskap arbeide og bygge kompetanse. Du får den tiden du trenger, og målet er at alle som fullfører rehabilitering skal ha arbeid og egen bolig.

Nedre Eik gård skal kjennetegnes ved kvalitet, både i omgivelser, produkter, relasjoner og rehabilitering.

Nedre Eik Gård har hentet inspirasjon fra både Jegersberg gård i Kristiansand og San Patrignano i Italia.

Tid

Alle som flytter inn på Nedre Eik gård får bruke den tiden de trenger. Anbefalt botid er 3 år. Det tar tid å lære seg å leve et rusfritt liv, få til rutiner i ny hverdag, danne et nytt nettverk, lære å arbeide og leve i et felleskap. Å skape seg en ny hverdag og fremtid tar tid. I starten vil fokuset være på å finne seg til rette på gården og i hverdagen uten rus. Etter hvert blir fokuset på fremtiden, slik at man blir i stand til å fortsette et rusfritt, godt liv på egenhånd etter oppholdet.

Mentor

En mentor er en som har gått veien før deg. Gjennom egenerfaring fra egen tid på gården er mentor en viktig støttespiller for deg mens du bor på gården.

Fellesskap

Det er viktig med felleskapet på gården. Felleskapet består av beboere og ansatte på gården. Vi arbeider sammen, tar viktige beslutninger sammen, og lever sammen. Fellesskapet er godt å ha når det er vanskelige dager, og ikke minst når gode dager og opplevelser kan deles med andre.

Kvalifisering

Gjennom å bo på Nedre Eik gård over flere år vil du opparbeide deg kompetanse som du tar med deg videre i livet. Det er erfaring fra arbeid, matlaging, renhold i huset, jobbe i team, samt ha en god orden på økonomien. Kvalifisering handler om kompetansen du trenger både i arbeids- og hverdagsliv generelt.

Målgruppe og inntak

Tilbudet driftes av Drammen kommune. Inntak skjer gjennom intervju og samtaler, gjerne i samarbeid med oppfølger eller behandler.

  • Du må være over 18 år og ha en langvarig rusavhengighet.
  • Rehabilitering på Nedre Eik gård er for deg som ønsker og er motivert til å bruke tid på å lære deg å leve et rusfritt liv.
  • Du må være innstilt på å delta i en aktiv rehabilitering, det er en forventning og krav om at du deltar aktivt i arbeid og felleskapet fra den dag du flytter inn.
  • Du må ha tro på at du kan leve og arbeide i et mentorbasert fellesskap som er rus og medikamentfritt.

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt.

Daglig leder/prosjektleder, Mari Tandberg:
Telefon 962 39 228 eller Mari.Tandberg@drammen.kommune.no 

Sosial- og landbruksfaglig koordinator Nedre Eik gård rehabilitering, Ingrid Sand Ekeberg:
Telefon 915 65 718 eller Ingrid.Sand.Ekeberg@drammen.kommune.no

Mentor, Remi Guttormsen:
Telefon 400 58 087 eller remi.guttormsen@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Eikveien 54
3060 Svelvik

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt.

Daglig leder/prosjektleder, Mari Tandberg:

Telefon 962 39 228 eller Mari.Tandberg@drammen.kommune.no 

Sosial- og landbruksfaglig koordinator Nedre Eik gård rehabilitering, Ingrid Sand Ekeberg:

Telefon 915 65 718 eller Ingrid.Sand.Ekeberg@drammen.kommune.no

Mentor, Remi Guttormsen:

Telefon 400 58 087 eller remi.guttormsen@drammen.kommune.no