Rettigheter for brukere og pårørende

Informasjon til pasienter, brukere og pårørende

På Helsenorge (helsenorge.no), samt på sidene til Statens helsetilsyn (helsetilsynet.no), finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter dere har overfor helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Informasjon om Pasient- og brukerombudet

Informasjon om rettigheter og klageadgang

Oversikt over sentrale rettigheter og rettigheter til spesifikke tjenester

Pårørendes rettigheter 

Klageordninger

Lover, retningslinjer og veiledere