Rettigheter for brukere og pårørende

På Helsenorge (helsenorge.no) og på sidene til Statens helsetilsyn (helsetilsynet.no) finner du mye nyttig informasjon om brukere og pårørendes rettigheter.

Informasjon om Pasient- og brukerombudet

Informasjon om rettigheter og klageadgang

Oversikt over sentrale rettigheter og rettigheter til spesifikke tjenester

Pårørendes rettigheter 

Klageordninger

Lover, retningslinjer og veiledere