Fritidskontakt

Trenger du bistand til deltakelse i kultur - og fritidsaktiviteter? Da kan du søke om tjenesten fritidskontakt, også kalt støttekontakt. Vi vil du bli fritidskontakt? Vi trenger flere.

Tilrettelagt fritid skal bistå barn, unge og voksne med ulike funksjonsvansker til deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

I møte med den enkelte skal vi sammen komme fram til ønsker for fritiden og i ulike aktiviteter. 

Tjenesten er organisert på 3 ulike måter

  • Individuell fritidskontakt
  • I et gruppetilbud
  • I et individuelt tilpasset tilbud i samarbeid med en forening eller organisasjon etter metoden Fritid med bistand

For å benytte seg av tilbudet må du søke og få et vedtak på at du kan bruke tilbudet.

Søke om fritidskontakt

Tjenesten gis etter lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 b og skal være en hjelp til den som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer har behov for bistand til en meningsfull fritid.

Det er gratis å motta fritidskontakt (også kalt støttekontakt), men du skal selv dekke dine egne utgifter i f. m aktiviteten.

Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt fritid samarbeider med tjenestetildeling og koordinerende enhet. Tjenestetildeling og koordinerende enhet behandler søknaden. Tilrettelagt fritid organiserer selve ordningen og følger opp fritidskontakt/støttekontakt.

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Vil du bli fritidskontakt, også kalt støttekontakt ?  

Et oppdrag hos oss er både meningsfullt og spennende. Du vil få muligheten til å bistå en eller flere personer i deres fritid, og bidra til å gi denne innhold og mening.

Som fritidskontakt eller støttekontakt kan du jobbe enten individuelt eller som gruppeleder.

Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulike behov for tilrettelegging.

Krav til deg

  • Du må ha interesse av å jobbe med mennesker og et ønske om å bidra til at andre får meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter. 
  • Du må ha fylt 18 år.
  • Du må kunne jobbe 12-16 timer pr. måned.
  • For å skape stabilitet for brukeren bør du kunne binde deg for en lengre periode.

De fleste oppdrag er ca. 3 timer per uke og kompenseres etter kommunens satser, samt fastsatt utgiftsdekning.

Søk om å bli fritidskontakt/støttekontakt