Fritidskontakt

Trenger du bistand til deltakelse i kultur - og fritidsaktiviteter? Da kan du søke om tjenesten fritidskontakt, også kalt støttekontakt. Vi vil du bli fritidskontakt? Vi trenger flere.

Tilrettelagt fritid skal bistå barn, unge og voksne med ulike funksjonsvansker til deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

I møte med den enkelte skal vi sammen komme fram til ønsker for fritiden / aktivitet. 

Tjenesten er organisert på 3 ulike måter:

  • Individuell fritidskontakt
  • I et gruppetilbud
  • I et individuelt tilpasset tilbud i samarbeid med en forening/organisasjon etter metoden Fritid med bistand

Du må søke (- og få vedtak) for å benytte disse tilbudene.

Tjenesten gis etter lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 b og skal være en hjelp til den som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer har behov for bistand til en meningsfull fritid.

Det er gratis å motta fritidskontakt( også kalt støttekontakt), men du skal selv dekke dine egne utgifter i f. m aktiviteten.

Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt fritid samarbeider med tjenestetildeling og koordinerende enhet, der tjenestetildeling og koordinerende enhet behandler søknaden. Tilrettelagt fritid organiserer selve ordningen og følger opp fritidskontakt/støttekontakt.

Vil du bli støtte-/ fritidskontakt?  

Et oppdrag hos oss er både meningsfullt og spennende. Du vil få muligheten til å bistå en eller flere personer i deres fritid, og bidra til å gi denne innhold og mening.

Som fritidskontakt/støttekontakt kan du jobbe enten individuelt eller som gruppeleder.

Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulike behov for tilrettelegging.

Krav til deg:

  • Du må ha interesse av å jobbe med mennesker og et ønske om å bidra til at andre får meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter. 
  • Du må ha fylt 18 år.
  • Du må kunne jobbe 12-16 timer pr. måned.
  • For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

De fleste oppdrag er ca. 3 timer per uke og kompenseres etter kommunens satser, samt fastsatt utgiftsdekning.

Søk om å bli støttekontakt