Orienteringsmøte om kommuneplanens samfunnsdel 19. mai 2020