Se møtet i ATM-rådet 23. november

Møtet i areal-, transport- og miljørådet ble strømmet og kan ses i opptak.