Tema:

Deltakende innbyggere

Har sett på hvorfor få brukte stemmeretten sin

To elever fra Drammen videregående skole har forsket på den lave valgdeltakelsen på Fjell under kommunestyrevalget i 2023. Mandag presenterte de funnene for ordfører Kjell Arne Hermansen.

Skaper bærekraft sammen på Frivilligbørs

Frivilligbørs er en møteplass der bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter møtes ansikt til ansikt. I løpet av en snau time mandag 6. mai på Union Scene ble det inngått 49 nye samarbeidsavtaler. Ved å samarbeide, dele på ressurser og skape nye relasjoner, bidrar alle avtalene til mer bærekraft i lokalsamfunnene våre.

Bli med på frivilligbørs 6. mai

Trenger du lokaler, noen som kan holde foredrag eller underholde på et arrangement? Eller ønsker du å dele din kompetanse, gi praktisk hjelp eller låne bort utstyr? 6. mai er det klart for frivilligbørs på Union Scene.

Oppfordrer til å kontakte helsetjenestene digitalt

Visste du at du enkelt kan kommunisere med hjemmetjenesten eller ergo- og fysioterapitjenesten på helsenorge.no? Den digitale kontakten gir mange fordeler, både for innbyggere, pårørende og ansatte i kommunen. Likevel er det mange som ikke benytter muligheten.

Nye nærutvalg på plass

Er du opptatt av hva som skjer i nærmiljøet ditt? Nå er de nye nærutvalgene i gang, og de trenger innspill fra deg og naboene dine om hvilke saker de skal engasjere seg i fremover.

Takknemlige og ydmyke av kommunens bidrag

24. oktober bevilget kommunestyret tre millioner kroner til seks frivillige organisasjoner. Tirsdag var de invitert til ordfører Kjell Arne Hermansen i storstua på rådhuset. Han takket for innsatsen.

Oppfordrer flere til å gå med bøsse

Det er behov for flere bøssebærere til TV-aksjonen søndag 22. oktober. Som ny ordfører, synes Kjell Arne Hermansen det er viktig å bidra i innsamlingsdugnaden.

Åpne møter i kommunedelene om ny arealplan

Forslag til ny arealplan i Drammen kommune er på høring. Det inviteres derfor til åpne møter i alle kommunedelene. Der får innbyggerne vite mer om hva forslaget til ny arealdel innebærer og hvordan man kan sende egne innspill.

Kastfeltet på Strømsø - hva skal det brukes til?

Under en innovasjonskonferanse med elever fra Drammen videregående og Marienlyst ungdomsskole skal ungdommene komme med forslag til hva kastfeltet kan fylles med, Dette er første steg på veien før utbyggingen av Strømsø aktivitetspark begynner på sikt.

Lærer om å ta egne valg

Torsdag var det en viktig samling i Drammen. Den handlet om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. - Dette må vi jobbe masse med videre. Dette kan vi ikke legge på hylla, sier Anette Nordskag som selv er brukerrepresentant.

Kommunen får bydelsmødre

3. mai var det duket for diplomfest i storstua i Drammen rådhus. Ordfører Monica Myrvold Berg inviterte de kommende bydelsmødrene til en høytidelig seremoni. 14 flotte kvinner som alle bor i Drammen kommune, har gått gjennom et omfattende opplæringsprogram, og kan nå endelig kalle seg bydelsmødre!

En satsing på barn og unge på Strømsø

Også i 2022 har regjeringen bevilget 11,6 millioner kroner til områdesatsingen på Strømsø. Områdesatsingen Strømsø 2030 fokuserer i år særlig på barn og unge, kvaliteter i nærmiljøet og å involvere innbyggerne.

Sterkere sammen på Bragernes og Øren

Skoler, idrettslag, nærutvalg, foreninger og frivillige jobber sammen for at barn og unge skal ha en god oppvekst på Bragernes og Øren. Elevene har gjennomført en spørreundersøkelse som ble presentert på en workshop for viktige aktører.

Hva synes du om kommunens tjenester?

Drammen kommune sender i disse dager ut en spørreundersøkelse til 35.000 innbyggere. Dersom du er blant dem som trekkes ut til å få undersøkelsen, kan du i løpet av noen minutter bidra til utviklingen av kommunens tjenester ved å svare på spørsmålene.