Kastfeltet på Strømsø - hva skal det brukes til?

Under en innovasjonskonferanse med elever fra Drammen videregående og Marienlyst ungdomsskole skal ungdommene komme med forslag til hva kastfeltet kan fylles med, Dette er første steg på veien før utbyggingen av Strømsø aktivitetspark begynner på sikt.

Fem elever bakfra ved kastfeltet på Strømsø
BILDE: På dette området skal elevene ved Drammen videregående skole og Marienlyst ungdomsskole finne ut hvordan området kan utvikles.

- Vi gleder oss enormt til å se hva dere vil at kastfeltet skal brukes til, sa Ulf Morén, lærer ved Inspiro-linjen på Drammen videregående skole onsdag formiddag. Torsdag skal elevene har landet på sin konsepter.

Kastfeltet er det området på Strømsø som ligger mellom friidrettsstadion, Drammen videregående og undergangen ved Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. Plassen har vært brukt til tivoli, sirkus og av og til parkering  – men lite annet.

Området er lite brukt, både til uorganisert og organisert aktivitet, men det sentrumsnære, tomme området har et stort potensial til å bli et sted der folk kan møtes og et byrom som kan bli attraktivt. Et sted som kan skape fellesskap og tilhørighet.

I forbindelse med områdesatsningen Strømsø 2030 ble det høsten 2020 gjennomført en beboerundersøkelse som viste at det er mangel på aktiviteter for barn og ungdom, grøntarealer og gratis møtesteder. Og i oktober 2021 var Strømsø aktivitetspark en sak i formannskapet, og politikerne vedtok rådmannens forslag til vedtak, der et av punktene var å gå videre med utviklingen aktivitetsparken.

I første omgang skal ungdommene på Drammen videregående skole og Marienlyst komme med forslag til hva kastfeltet kan fylles med midlertidig, som et første steg på veien mot den endelige parken. Ungdommene har fått i oppdrag at de skal komme med idéer til hva som gjør at de ønsker å bruke området, og at det blir et attraktivt sted å være for ungdom.

Inspirasjon

Klokken 09.00 onsdag morgen var 180 elever fra Marienlyst ungdomsskole og fra linjene Kunst, design og arkitektur og Inspiro på Drammen videregående skole samlet på byen største videregående skole. Elevene startet dagen med å få en videohilsen og en innføring i oppgaven av Drammens ordfører Monica Myrvold Berg.

Deretter var det inspirerende foredrag fra Marius Vilhelmshaugen fra Strømsø United, Lisa Maria Watson fra interesseorganisasjonen Tverga, gründerne Anne Merethe Wämmerfors og Ina Helene Danielsen fra Junite og Joachim Throndsen i Flott gjort.

Noe av det de hadde å si var: «Grip mulighetene, vær kreative, ingen ideer er dumme, tenkt store ideer, ingenting er som en grusplass, god stedsutvikling er bra for helsa, ta eierskap til dette og lag gode sosiale soner».

Etter en god dose inspirasjon, råd og eksempler på gode utviklingsprosjekter var det duket for arbeid i grupper for ungdommene.

Gøy å bli involvert

En av gruppene tenkte blant annet på en utescene. Hva med en variant av den gamle scenen som sto i Drammen park før det ble lekepark? Et sted der det kan være lav terskel for å opptre. Gruppa som består av Anja, Tias, Kristian, Danick, Oskar og Andrea synes det er gøy å være med og gøy å samarbeide på tvers med elever fra ulike linjer og skoler.

seks elever rundt et bord på Drammen vgs.
BILDE: Anja, Tias, Kristian, Danick, Oskar og Andrea har mange ideer til hva kastfeltet kan brukes til.

- Det er gøy å bli involvert. Det er kult at de faktisk tar med oss i utviklingen av dette. De tar oss på alvor. Det er jo vi som er målgruppa her, så det er gøy å bidra inn, sa gruppa på kryss og tvers om hverandre.

De gledet seg til å lande på sitt konsept og følge utviklingen av området videre.

- I Drammen skal det være enkelt å medvirke og interessant å delta. Innovasjonscampen er et godt eksempel på hvordan kommunen kan møte ungdommene – der de er, på deres premisser, sa Eirin Nygård, lokaldemokratikoordinator i Drammen kommune og veileder under konferansen.

- Det er mange spennende diskusjoner og konsepter. Jeg tenker vi som kommune må bli bedre på å stille de gode spørsmålene, ikke alltid tenke at det er kommunen som må sitte på svarene. Kanskje utfordrer dette våre tradisjonelle roller, men vi blir så mye klokere ved å være litt nysgjerrig.

portrettbilde av Eirin Nygård inne på Drammen videregående skaole
BILDE: Lokalkoordinator Eirin Bråten Nygård er glad for at elevene medvirker i prosessen rundt utviklingen av kastfeltet.

Strømsø 2030, som er Drammen kommunes områdesatsing på Strømsø, er finansiert med statlige midler. Strømsø 2030 er oppdragsgiver og samarbeider med Drammen videregående skole om innovasjonskonferansen.

I løpet av to dager skal elevene jobbe fram ideer og helhetlige konsepter til den første testingen av aktiviteter på området, som blir kalt Strømsø Aktivitetspark 1.0.

Det vil kåres en vinner som blir valgt ut av en jury satt sammen av personer fra næringslivet og organisasjoner utenfor skolen. Deretter skal ideene bearbeides, og våren 2023 skal man kunne se resultatet av elevenes forslag til hva kastfeltet kan fylles med