Hvordan skal det være å bevege og oppholde seg på Strømsø?

Drammen kommune lager områdeutviklingsstrategi for Strømsø, og inviterer alle som er interessert i utviklingen av Strømsø til å komme sammen og snakke om hvordan Strømsø skal være i fremtiden.

Flyfoto av Strømsø
VELKOMMEN PÅ MØTE: Onsdag 1. februar kl. 18-20 på Skur 1.

Møtet er det første i en rekke av tre møter vinteren 2023. Tema for første møte er:

Hvor skal Strømsø – Hvem er Strømsø?

  • Hva er bra og unikt med Strømsø – hvordan skal vi ta vare på verdiene og utvikle kvalitetene videre?
  • Hvordan kan Strømsø videreutvikles for følge opp Drammen kommunes visjon om et godt sted å leve?

Til møtet inviteres innbyggere, frivillige og organisasjoner, eiendomsutviklere, grunneiere, myndigheter og andre faginstanser til å komme sammen og snakke om utviklingen av områdene mellom husene på Strømsø.

  • Dato: Onsdag 1. februar
  • Tidspunkt: kl. 18–20
  • Sted: Skur 1, Hans Kiærs gate 1D

Tidspunkt for de neste møtene kunngjøres på her på kommunens hjemmeside og på følgende facebooksider:

Om områdeutviklingsstrategien